Nya Solnavägen öppen för trafik

Hagastaden I fredags öppnade nya Solnavägen mellan Solna och Torsplan. Två filer i varje riktning är öppna för biltrafik och en fil för kollektivtrafik.

Just nu är bara gångvägen på östra sidan öppen, men om fyra veckor räknar man med att kunna öppna även den västra.

Anslutningen mot Torsplan är nu formad som ett stort S, för att man ska kunna påbörja det enorma parkeringsgarage som ska byggas där den tillfälliga Solnabron legat. Först om ett år kan vägen gå rakt in mot Torsplan. Den långa träbron som nu använts som tillfällig väg kommer att stängas av och så småningom monteras ner.