ANNONS

De provborrar för ny motorväg

Johanna Gottlander och Michael Lundborg vill veta vad Saltsjöns botten går för.
Johanna Gottlander och Michael Lundborg vill veta vad Saltsjöns botten går för.
Herkules. Johan. Trucken.

Ne, det är ingen barnramsa utan namnen på arbetsfartygen som används vid provborrningar för motorvägstunneln som planeras i urberget under Saltsjön, Östlig förbindelse.
ANNONS

I snålblåsten på Saltsjöns vågor, mellan Nacka och Blockhusudden, låg i onsdags Trafikverkets arbetsfartyg Herkules, en 390 kvadratmeter stor pråm i järn och trä med en 15 meter hög borrigg och fyra mans besättning.

Besättningen genomförde provborrningar för att se om den nya motorvägen, Östlig förbindelse, verkligen går att bygga i urberget under Saltsjön, från Nacka, under nationalstadsparken Djurgården, och vidare till Värtan.

I så fall en sträcka på 8,5 kilometer.

Till sin hjälp har Trafikverket förutom arbetsfartygen Herkules även två andra arbetsfartyg, döpta till Trucken och Johan.

Borrningsarbetena i Saltsjöns bottensediment har pågått under hösten och har resulterat i fem borrhål i havsbotten. I onsdags låg riggen stadigt förtöjd en bit ute i farleden på Saltsjöns grå vattenspegel mellan Nacka strand och Biskopsudden där ett sjätte hål borrades.

Enligt Trafikverket har berggrunden inte tidigare undersökts så här noga på de här platserna.

– I dag har vi bara en aning om var berget ligger, säger Johanna Gottlander, geolog vid Trafikverket.

Ligger berget inte allt för djupt under vattenytan, maximalt 80 meter, är det möjligt att bygga motorvägen i en vägtunnel. Då får man rätt lutning på motorvägen, max fem procent, enligt Michael Lundborg, kommunikatör vid Trafikverket.

– Ju grundare berget ligger desto flackare vägbana kan vi få, säger han.

ANNONS

Just på den här platsen som riggen befann sig på i onsdags, där havsdjupet är 35 meter, höll besättningen på att borra sig genom ett beräknat 15 meter djupt bottensediment bestående av lera, gyttja och morän.

Johanna Gottlander säger att Trafikverket ska undersöka två alternativ:

– Om motorvägstunneln kan byggas i en bergtunnel, eller om den hellre läggas i en sänktunnel, placerad på havsbotten.

I uppdraget ingår att se till att bygget inte inkräktar på nationalstadsparken Djurgården. Därför måste den nya motorvägstunneln gå helt under jord.

Om motorvägstunneln blir av är tanken att de stora trafiklederna som Nacka och Värmdöbor i dag färdas på, som Södra länken och Värmdöleden, ska förbindas med motorvägstunneln och tillsammans med en framtida Förbifart i västra Stockholm fullborda en trafikringled runt huvudstaden.

Trafiken i en framtida Östlig förbindelse är tänkt att gå i olika separata tunnlar, två tunnlar för fordonstrafik/kollektivtrafik, och en tunnel för spårbunden trafik.

Motorvägstunneln Östlig förbindelse kan stå klar tidigast om 15 år, i så fall till en kostnad av 18 miljarder.

Resultaten från de nu pågående provborrningarna på havsbotten väntas vara klara i början av 2016.

Om någon funderar över varför Trafikverkets arbetsfartyg fått mansnamn har Michael Lundborg en möjlig förklaring:

– Enligt vad jag har hört brukar arbetsfartyg få mansnamn medan övriga fartyg, som nöjesbåtar, får kvinnonamn, säger han.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Nacka direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.