De reagerade på Stockholms långa vårdköer

Inrikesminister Anders Ygeman (S). Obs, bilden är från ett annat tillfälle.
Inrikesminister Anders Ygeman (S). Obs, bilden är från ett annat tillfälle.
Mitt i Stockholms nyhet om vårdköer i länet skapade reaktioner. På Twitter engagerade sig inrikesministern, tillika den nya ordföranden för Socialdemokraterna i Stockholm, Anders Ygeman (S).
Men han fick snart mothugg.

På torsdagen kunde Mitt i berätta att vårdköerna i Stockholms län är de längsta på fem år. Nyheten spreds, inte minst i sociala medier där tre ministrar twittrade ut nyheten.

Läs mer: Vårdköerna i Stockholm de längsta på fem år

”Skattesänkningar och slöseri med skattepengar verkar inte vara ett framgångsrecept för bra vård”, skriver inrikesminister Anders Ygeman (S).

Hans inlägg delades sedan av justitieministern och socialförsäkringsministern.

Anders Ygeman (S) blev ganska snart emotsagd i kommentarerna.

”Konstigt nog inte heller skattehöjningar. Det har lett till kraftigt ökade köer i S-styrda Skåne”, skriver centerpartisten Niels Paarup-Petersen i Region Skåne.

Även flera lokala oppositionspolitiker i Stockholms län från S och V passade på driva opinion mot styrande Alliansen.

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) mejlar till Mitt i efter publiceringen och lyfter fram nya siffror från SKL som visar att Stockholm ändå är bättre än rikssnittet.

Måluppfyllelsen vad gäller 90-dagarsgarantin för operation är 63 procent i landet, Stockholm ligger på 75 procent.

På vilket sätt är rikssnittet relevant för stockholmarna?

– Stockholmspatienterna vill inte stå i några köer alls, så på det sättet är det mindre relevant för enskilda patienter. Men stockholmarna kan ju också vara intresserade av att veta att vården här är relativt tillgänglig. Så något får man för skattemedlen, svarar Anna Starbrink (L).

När det gäller köerna till det första besöket hos specialistvården har Stockholm bäst måluppfyllelse i Sverige under augusti 2016. 92 procent när det gäller 90 dagar.

Stockholm har dock sänkt den garantin till 30 dagar, och då får bara 61 procent av patienterna vård inom garantins gräns.

Har Stockholm satt upp ett för tufft mål där?

– Vi ska ha höga ambitioner, men vi klarar inte att leva upp till det som vi vill. Jag tror inte lösningen är att sänka ambitionerna. 90 dagar är väldigt lång tid att vänta på att bara få komma på förstabesök hos vården, säger Anna Starbrink (L), landstingsråd.

Fakta

Vårdgaranti och köer

Vårdgarantin består av fyra nivåer. Garantitiderna som anges här är för Stockholms län.

Nivå ett: Du ska få kontakt med primärvården inom 0 dagar om du säker hjälp.
Nivå två: Görs bedömningen att du behöver kontakt med läkare ska du få det inom 7 dagar.
Nivå tre: Får du en remiss till specialiserad vård ska du få komma på ett första besök inom 30 dagar.
Nivå fyra: Måste du genomgå operation eller få annan ”åtgärd” ska du få det inom 90 dagar.

Om garantin inte uppfylls kan du söka vård hos annan vårdgivare än den du blivit anvisad.

I augusti 2016 hade 3884 personer väntat mer än 90 dagar på operation eller åtgärd. Det av totalt 15 404 väntande. Det betyder att 75 procent fick operation inom garantins gräns, medan 25 procent inte fick det.

15 373 personer (av 39 080) hade väntat längre än 30 dagar på förstabesök hos specialistvården. Det betyder att 60,7 procent fick vård inom garantin.

Källa: SKL:s sajt vantetider.se