De ryter till mot rektorn

Några av de kritiska föräldrarna. Från vänster: Lucia Röed, Tino Gurb, Mats Brindevi, Therese Ekerholm, Thomas Andersson, Henrik Dannert, Susann Bubini.
Några av de kritiska föräldrarna. Från vänster: Lucia Röed, Tino Gurb, Mats Brindevi, Therese Ekerholm, Thomas Andersson, Henrik Dannert, Susann Bubini.
Ett förslag om att omorganisera Lillsjöskolan har orsakat ett ramaskri.

Många föräldrar protesterar mot att skolledningen vill göra om uppdelningen så att fler barn hamnar i större grupper.

Som enda skola i kommunen arbetar Lillsjöskolan med ålders­integrerade klasser. Personalen på denna F-5 skola är uppdelad i arbetslag som tar hand om barnen från förskoleklass till årskurs fem. Det skapar enligt föräldrar en studiemiljö som många söker sig till.

– Barnen har samma vuxna omkring sig i sex år. Det skapar en fantastisk kontinuitet och trygghet, säger Thomas Andersson som har tre barn som har gått eller går på skolan.

I december meddelade skolledningen att de åldersblandade grupperna skulle göras om till traditionella åldershomogena klasser. Förslaget innebär att de flesta elever får större grupper. I dag består flera grupper av 24 barn och vid en del lektioner jobbar man i halvklass. Att studieron är bra på skolan visade en enkät med eleverna för två år sedan.

– Normalt sett borde man ha förankrat hos personalen vad man vill göra. Här känns det inte som att skolledningen lyssnar på vad föräldrar och lärare tycker, säger föräldern Lucia Röed.

Många föräldrar förstår inte varför ledningen vill förändra organisationen. 230 föräldrar har skrivit under en protestskrivelse. Även anställda är kritiska.

”Vi har inte fått argument på vilket sätt det ska bli bättre, billigare eller mer pedagogiskt hållbart”, skrev elva anställda i ett brev till kommunen.

Tre fackförbund har begärt en risk- och konsekvensanalys av omorganisationen. Den tillförordnade rektorn Marielle Bylund lovar att en sådan ska göras.

Hennes främsta motiv med omorganisationen är att elevernas utbildning ska bli mer ”likvärdig”.

– Alla elever ska få likvärdiga förutsättningar för sitt lärande. Det behöver vi utveckla och förbättra, säger hon.

I de klasser som blir större ska det finnas goda möjligheter att arbeta i halvklass även framöver, lovar rektorn. Hon säger också att omorganisationen inte ska leda till att någon blir uppsagd.

Det är rektorn som fattar beslutet om en omorganisation. Marielle Bylund lovar att väga in föräldrarnas synpunkter.

En grupp föräldrar lämnade i onsdags in ett klagomål till kommunen med krav på att någon fristående part ska utreda om processen gått rätt till.

Kommunalrådet Yvonne Stein (FP) är medveten om föräldrarnas skarpa kritik. Hon anser att skolledningen har försökt att till­mötesgå föräldrarnas krav på en öppnare process.

– Jag utgår från att rektorn tar hänsyn till de synpunkter som kommit in inför sitt beslut. Om föräldrarna inte är nöjda kan de anmäla saken till Skolinspektionen, säger hon.

Fakta

Eleverna är trygga i Lillsjöskolan

Eleverna på Lillsjöskolan ger skolan ett relativt högt betyg när det gäller delaktighet, trygghet och studiero. Åtminstone enligt en enkät med femteklassare på skolan som Skolinspektionen gjorde våren 2011.

Eleverna fick ange om olika påståenden stämde eller inte. Svaren listades från 0 till 10, där 10 betyder att påståendet stämde helt och hållet.

När det gäller trygghet fick Lillsjöskolan 9,1. Genomsnittet i landet skolor var 8,4.

Vad gäller studiero fick Lillsjöskolan 6,7. Rikssnittet var 5,9.

Källa: Skolinspektionen