De saknar ett kulturhus

Här på terrassen, ovanför biografen och bredvid biblioteket, föreslår Kerstin Hagrup och Göran Gunér att det ska ligga ett kulturhus.
Här på terrassen, ovanför biografen och bredvid biblioteket, föreslår Kerstin Hagrup och Göran Gunér att det ska ligga ett kulturhus.
En lokal i anslutning till biblioteket, för konserter, utställningar, film och dans. Det föreslår Göran Gunér och Kerstin Hagrup, aktiva i Lidingö filmstudio.

– På biblioteket och i filmstudion är det ofta fullt, det behövs fler ställen för kultur, säger de.

Bostäder och handel har stått i fokus när frågan om Centrum/Torsviks framtid diskuterats. Filmaren Göran Gunér och Kerstin Hagrup, initiativtagare till filmstudion på Lidingö, menar att man har glömt bort kulturen.

– Biblioteket är bra men där är det ofta smockfullt. Och sedan finns det inte fler lokaler. Vi menar att man skulle kunna bygga en lokal på terrassen vid biblioteket och på så sätt skapa ett sammanhängande kulturhus, säger Göran Gunér.

Även i filmstudion är det ofta fullt. Redan före ombyggnaden stod 40–50 personer i kö, men sedan man tagit bort en del sittplatser köar ännu fler.

Göran Gunér och Kerstin Hagrup föreslår att den nya kulturlokalen får omkring 150 sittplatser. Tilltänkt läge är området till höger om bibliotekets entré, på terrassen där det i dag finns en inhägnad gård och en liten gräsplätt.

– Det här är en central plats där det inte händer någonting. På sommaren sitter bibliotekets personal här och fikar ibland men de skulle ju kunna sitta till vänster om entrén i stället, säger Göran Gunér.

Hur fick ni den här idén?

– Den uppstod eftersom det är så många som vill vara med i filmstudion men inte får plats. Det behövs fler ställen för film och kultur och det är viktigt att de ligger centralt för annars hittar människor inte hit, säger Kerstin Hagrup.

I december antog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut för Centrum/Torsvik. Fokus ligger på att bygga fler bostadshus och att utveckla handeln i centrum.

Nu jobbar tjänstemännen med planprogrammet som kommunfullmäktige väntas anta i juni och efter det ska detaljplanen med fokus på handeln i centrum tas fram.

Kulturnämndens ordförande Hans Barje (M), är glad över att det finns Lidingöbor som engagerar sig och kommer med förslag.

– Det är alltid positivt när människor lämnar in idéer. Vi får ta med oss det här förslaget i arbetet med centrum men det är ingenting som ligger i närtid, säger han.

Kan förslaget bli verklighet?

– Vi vet att det ofta är ganska fullt på biblioteket och att det finns behov av en aktivitetslokal i centrum. Det känns naturligt att en sådan i så fall skulle kopplas ihop med biblioteket men nu måste man utreda vilka behov som finns.

– Jag tror att det finns en potential för kulturen på Lidingö. Det skulle kunna bildas teaterföreningar och finnas fler aktiviteter om det fanns fler möjligheter att komma med initiativ, säger Kerstin Hagrup.

Fakta

Detta planeras i Centrum/Torsvik

Ett utvecklat centrum med främst handel och bostäder.

Bebyggelse möjliggörs på nuvarande centrumparkering.

Stockholmsvägen är kvar i befintligt läge med viss förtätning.

Bullerdämpande åtgärder längs Södra Kungsvägen.

Överdäckning vid Torsviks torg.

Förbättrat gång- och cykelnät.

Exploatering vid Sturevägen, Siggebovägen och bakom Vasaborgen.

Exploatering på östra sidan om Lejonvägen ska vara mer uppbruten än i samrådshandlingen.

Källa: Lidingö stad