De ska hålla buset borta

Polisstationen ska stängas – men Lidingö har en plan för att förstärka tryggheten på ön Det är ett utökat samarbete mellan olika krafter – där väktare patrullerar öns gator dygnet runt.

Onsdag morgon i ett konferensrum i stadshuset. Lidingös gemensamma krafter mot otrygghet har samlats för att diskutera den gångna veckan – inbrott, brandtillbud, ungdomsbråk och en olovlig demonstration.

Deltagarna är representanter för de grupper som utgör stommen i Lidingös säkerhetsarbete – kommunen, brandförsvaret, polisen, Securitas, Frivilliga resursgruppen och Grannsamverkan.

– Det här samarbetet är viktigt. Vi kommer inte att mäkta med att träffas varje dag men vi ska vara med varje onsdag, även om närpolisen försvinner, säger polisen Katarina Stenbäck Grim, som till vardags har sitt kontor på Östermalm.

Många Lidingöbor har uttryckt oro för att polisstationen på ön stängs vid polisens stora omorganisation. Nu tar väktare från Securitas över en del av polisens jobb.

Tidigare har polisen haft avstämningsmöte med frivilliga från Grannsamverkan på polisstationen varje morgon. Nu tar i stället Securitas de mötena, på stadshuset. Väktarna patrullerar dygnet runt och Grannsamverkan är ute och åker åtta timmar om dagen.

– Det är bra att vår bil syns när det annars är helt folktomt i många områden med stora tjusiga villor, säger Gunnel Dietman som ska ut på dagens första pass tillsammans med Siv Bergius.

Varje vecka stämmer de också av med kommunen, brandförsvaret och polisen för att få koll på vad som händer på ön och var man ska satsa resurserna. Alla är eniga om att samarbetet fungerar bra.

– Vi känner varandra och det blir mycket lättare att få kontakt när något stort väl händer. Jag har jobbat i andra kommuner förut och i mina ögon är Lidingö ledande när det gäller samverkan, säger Jörgen Olsson på brandförsvaret.

Securitas avlastar brandmännen genom att också åka på alla brandtillbud. Ofta är det falskt alarm eller en mindre brand som väktarna själva kan släcka.

– Annars utför vi vanligt väktararbete, gör trygghetsbesök i skolor och på fritidsgårdar. Lidingö stad har verkligen släppt in oss i verksamheten och det är det ovanligt att en kommun gör, säger väktaren Alexander Delis på Securitas.

Tanken är att Securitas ska jobba brottsförebyggande genom att synas och skapa relationer med ungdomar och andra.

Kvällen före mötet avvärjde väktare ett ungdomsbråk.

– Det var tumult mellan två grupper och då befann sig Securitas där och lyckades stävja problemet, säger kommunens säkerhetschef Jesper Arkinger.

Ska Securitas nu göra delar av både polisens och brandmännens jobb?

– Nej, det handlar om att utnyttja resurserna bättre genom utökat samarbete. Vi har haft bevakning i 20 år på ön, det har inget att göra med polisens omorganisation. Där­emot ser vi ett annat sätt att göra nytta nu och behovet av att ha bevakning även dagtid.

Väktaren Alexander Delis, Jörgen Larsson från brandförsvaret, Gunnel Dietman och Siv Bergius från Grannsamverkan, Conny Grip, från Frivilliga resursgruppen, och polisen Katarina Stenbäck Grim diskuterar den gångna veckan.

Fakta

Väktare tillgängliga dygnet runt

Den 1 december tog Securitas över bevakningsuppdraget för Lidingö. Avtalet är på fyra år, med möjlighet till förlängning i två år.

Securitas väktare ska finnas tillgängliga dygnet runt och arbeta trygghetsskapande. Även parkeringsövervakning ingår.

Totalt betalar kommunen tre miljoner kronor om året för bevakningen, vilket är ungefär samma kostnad som året före då två olika företag skötte parkeringsservice och bevakning.