De ska utbildas om cannabis

Cannabis är lättillgängligt bland unga i söderort. I veckan hålls utbildnings­dagar för att polis, socialtjänst och skola ska bli bättre på att samarbeta och förebygga missbruk.

Den här veckan hålls tre hela konferensdagar om cannabis i söderort. Det är preventionssamordnarna som bjuder in representanter från bland annat skolan, förskolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamhet.

– Vi kommer att tala om hur det ser ut i Europa, Sverige och söderort, säger Gabriella Luoma, preventionssamordnare i söderort.

Dessutom har man bjudit in Maria ungdom.

– Vi har en hyfsat påtaglig problematik när det gäller narkotika och inte minst cannabis. Söderort sticker inte ut mer än andra förorter, men vi ser ett tydligt missbruk bland unga, säger Peter Nylind vid Söderortspolisen.

Polisen ser en ökning de senaste åren, men samtidigt är det så att ju mer intensivt polisen arbetar desto fler anmälningar om narkotikabrott kommer in.

– De unga köper och säjer av varandra. Det är väldigt lättillgängligt och inga problem att få tag på. En del unga säger att det nästan är lättare att skaffa cannabis än alkohol, säger han.

Både han och Gabriella Luoma är oroliga för attitydförändringar.

– Det blåser drogliberala vindar och vi vill fortsätta behålla den restriktiva hållningen som vi har i Sverige. Vid attityd­förändring ökar ofta användandet, säger Gabriella Luoma.

De unga köper och säljer av varandra.