De tar strid för parken

Skolplanerna i Fågelsångsparken har väckt rejält motstånd i Sollentuna.

– Vi har kopplat in jurister och förbereder oss för strid, säger Torbjörn Beite.

Informationsmötet om byggplanerna i Fågelsångsparken lockade ett hundratal Sollentunabor till Turebergshusets plenisal förra måndagen.

– Det var ett sansat möte. Trots att det finns mycket ilska var det en bra debatt på saklig nivå. Men vi fick inte svar på de frågor vi ställde, berättar Torbjörn Beite.

Vilka frågor?

– Den viktigaste är: vilka bevekelsegrunder har man för att bygga en skola i en av de mest centrala parkerna i Sollentuna. Dessutom saknar vi en redovisning av vilka analyser man gjort när det handlar om att bygga utanför respektive skola, säger Torbjörn Beite.

Byggplanerna har fått en stor grupp av närboende att mobilisera sig för strid.

– Vi håller på att sätta ihop en arbetsgrupp med personer med olika kompetenser för att kanalisera vår argumentation så effektivt som möjligt, berättar Torbjörn Beite.

Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, var med på informationsmötet. Hon menar att kommunen har titta på andra alternativ, och att Fågelsångsparken är det minst dåliga.

– Både när det gäller Töjnanskolan och Gärdesskolan hade man behövt evakuera till tre olika platser, det ”drar isär” verksamheten. Dessutom är det dåligt för utemiljön att ha en evakueringsskola på en byggarbetsplats, säger hon.

Förslaget att bygga i Fågelsångsparken går stick i stäv med kommunens egna direktiv. Turebergsdialogen, som politikerna lyft fram som ett viktigt demokratiskt inslag, pekar ut parken som en plats som ska utvecklas för rekreation. I kartläggning av sociala värden visar att parken är särskilt värdefull för barn.

Hur ser du på att ni går emot detta?

– Det optimala hade varit att inte behöva ta parken i anspråk. Men vi har en förhoppning att man ska kunna utnyttja den utanför skoltid. Vi kommer återställa den senare, säger Moa Rasmusson.

Fakta

Därför vill kommunen bygga i parken

Sollentuna kommun behöver renovera tre skolor de närmaste åren: Töjnanskolan, Gärdesskolan och Eriksbergsskolan.

För att lösa lokalfrågan under evakueringstiden vill kommunen bygga en tillfällig skola i Fågelsångsparken med plats för 600 elever, samt en förskola för 100 barn.

Tillfälliga bygglov ges fem år åt gången, som max kan det röra sig om 15 år.

Fram till den 20 april kan man lämna in synpunkter på förslaget.