De vann kampen mot bryggorna

Kjell Gunnarsson, Stocksunds hembygdsförening, och Eivor Niklasson, Naturskyddsföreningen i Danderyd, var glada när de träffades vid stranden i Cedergrenska parken.
Kjell Gunnarsson, Stocksunds hembygdsförening, och Eivor Niklasson, Naturskyddsföreningen i Danderyd, var glada när de träffades vid stranden i Cedergrenska parken.
Många jublade när det stod klart att den idylliska stranden i Cedergrenska parken får finnas kvar som badplats och rofylld idyll.

Inga båtbryggor får anläggas vid stranden enligt beslut i mark- och miljödomstolen.

Det är några minusgrader och skarsnö. Värtan ligger spegelblank när de träffas vid den lilla stranden i Cedergrenska parken; Eivor Niklasson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Danderyd, och Kjell Gunnarsson, ordförande i Stocksunds hembygdsförening sällskapet Amorina.

– Det här var en fin julklapp. Det visar att domstolen gått på vår linje. Att området har ett allmänintresse som inte ska stå tillbaka för ett privat intresse, säger Eivor Niklasson.

Kjell Gunnarsson är också nöjd. Han har bott länge i Stocksund och hans barn har badat i viken där strandremsan ligger.

– Det var verkligen glädjande. Vi ska ta kontakt med kommunen och höra om man vill rusta upp strandområdet efter vår idé om hur det ska se ut, säger han.

Deras värsta scenario var att det skulle bli verklighet av byggnadsnämndens beslut i juni förra året. Nämndledamöter från M, KD och C gav då dispens från strandskyddsbestämmelserna så att 60 båtplatser skulle kunna anläggas på två flytbryggor vid den lilla kommunägda strandremsan.

Naturskyddsföreningen i Danderyd överklagade byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen som gick på byggnadsnämndens linje. Då överklagade Naturskyddsföreningen till mark-och miljödomstolen som upphävde byggnadsnämndens beslut.

Den som upptäckte kommunens planer på att anlägga bryggor vid stranden var Stocksundsbon Cilla Lundström som undrade varför pinnar sattes ut i strandområdet.

När hon blev på det klara med vad som var på gång varskodde hon andra och så bildades Cedergrenska parkens vänner av engagerade Danderydsbor i Naturskyddsföreningen, hembygdsföreningen och Danderyds villa-ägareförening.

– Alla är segrare i dag, skrev Cilla Lundström på Cedergrenska parkens vänners hemsida när beskedet om mark- och miljödomstolens beslut hade kommit.

Riktigt alla är dock inte glada. Dag Fagring, ordförande i Stocksunds båtklubb, är det inte.

– Vi tycker det är synd att seglarskolan inte får en sjösättningsramp och att hundratals familjer som står i kö för en båtplats inom rimlig tid får köa längre, säger han.

Frågan är nu om någon ska överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Till det behövs prövningstillstånd som ges om en dom kan bli prejudicerande.

Siv Sahlström(C), kommunalråd, är klar över sitt ställningstagande.

– Jag anser att beslutet inte ska överklagas. Jag är glad att det blir som det blir, säger hon.

Cilla Lundström är tillfreds med att stranden blir tillgänglig för alla.

– Nu hoppas vi att vi kan lägga debatten bakom oss, säger hon.

Hon talar om strandremsan där både barn och hundar kan bada och att man kan känna historiens vingslag i parken.

– Här kan var och en få sitt eget sjöläge med utsikt och fågelliv.

Det är inte ofta kommunen beslutar att ge dispens från strandskyddet uppger Lars Öhman, miljö- och stadsbyggnadschef. De senaste åren har man bara gett dispens från strandskyddet till en privatperson som låtit bygga en villa närmare Rösjön än 300 meter.