De varnar för falska fiskekort

Fisketillsynsmännen Robert Orest och Anders Engberg är djupt bekymrade. ”Vi behöver intäkterna för att kunna hålla sjön levande.”
Fisketillsynsmännen Robert Orest och Anders Engberg är djupt bekymrade. ”Vi behöver intäkterna för att kunna hålla sjön levande.”
Långsjö-Gömmarens fiskevårdsförening varnar för att det cirkulerar falska fiskekort till sjön Gömmaren.

– Vi ser allvarligt på det inträffade, säger Tobias Nilsson i föreningens ­styrelse.

Det var i början av augusti som Långsjö-Gömmarens fiskevårdsförening fick ett tips om falska fiskekort till sjön Gömmaren.

– Föreningen ser mycket allvarligt på det som inträffat eftersom det hotar både vår legitimitet och vår möjlighet att verka för ett gott fiske i sjön, säger Tobias Nilsson, styrelseledamot i föreningen.

Han får medhåll av föreningens ordförande Hans Åberg, som säger att de misstänkta männen har gått runt och delat ut fiskekort till fiskare vid Gömmaren – gratis.

– Jag trodde inte att det var sant först. Det är ett tydligt lagbrott.

Hans Åberg säger att man inte säkert vet hur stor omfattningen av förfalskningarna är, men gissar att det kan handla om ett 40-tal.

– Vi har hittills kommit över tre falska fiskekort, säger Hans Åberg.

Enligt Robert Orest, styrelseledamot i föreningen, har händelsen polisanmälts.

Även på kommunen ser man allvarligt på det inträffade.

– Det undergräver både lagar och regler. Vi har ett avtal med föreningen att de har fiskerätten och att de ska ta ut avgift, något annat kan vi inte acceptera, säger Stefan Törnqvist, jurist vid miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun.

På flera av korten har den misstänkte utdelaren skrivit sitt namn. När Lokaltidningen Mitt i ringer upp personen hävdar denne att föreningen inte har någon nyttjanderätt till Gömmaren.

– Gömmaren är ett natur­reservat och då får du inte bedriva kommersiell verksamhet.

Föreningen har slutit ett avtal med kommunen om att få ta ut avgift?

– Det avtal som finns gäller inte eftersom Gömmaren har blivit ett naturreservat.

Stefan Törnqvist menar dock att ett avtal om sjön som skrevs mellan kommunen och föreningen år 1989 fortfarande gäller.

Tobias Nilsson tror att de falska fiskekorten kan påverka föreningen ekonomiskt.

– Vi behöver intäkterna för att kunna hålla sjön levande.

Fakta

Tjuvfiske kan leda till böter

Tjuvfiske, eller olovligt fiske som det också kallas för, är fiske utan fiskekort eller annat tillstånd.

Tjuvfiske är ett brott som utreds av polis och åklagare. Straffet är böter eller fängelse.

Vid en fällande dom kan tjuvfiskaren även bli av med den beslagtagna fiskeutrustningen.