De vill bygga 4000 bostäder i Tegelhagsskogen

Handelskammaren tycker att Tegelhagsskogen vore en lämplig plats att bygga bostäder, men kommuns säger tvärt nej.
Handelskammaren tycker att Tegelhagsskogen vore en lämplig plats att bygga bostäder, men kommuns säger tvärt nej.
Gå loss med motorsågen i Tegelhagensskogen.

Det tycker Stockholms Handelskammare – som menar att 4000 bostäder kan byggas i naturreservatet.

Men utspelet får kalla handen av Sollentuna kommun.

Stockholms Handelskammare anser att bostadsbyggandet går för långsamt. En av bromsklossarna är de många naturreservaten, menar de.

– Naturreservat med begränsade naturvärden lägger en död hand över marken och blockerar bostäder. Politikerna måste nu prioritera bostadsbyggandet istället för naturreservat, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

I en ny rapport har de därför tagit fram ett kontroversiellt förslag: Att bygga 100 000 nya bostäder i 17 olika naturreservat i Stockholms län.

– Det vore ett välkommet bostadstillskott. Det är dags att frånta kommuner rätt att inrätta nya naturreservat. Nya bostäder borde vara ett riksintresse i bostadskrisens Stockholm, säger Daniella Waldfogel.

Ett av de 17 olika reservaten – som enligt Handelskammaren har gemensamt att de har begränsade naturvärden – är Tegelhagsskogen i Sollentuna.

Där kan man bygga 4000 bostäder, menar Handelskammaren.

Men på Sollentuna kommun får utspelet kalla handen. Enligt ordföranden i stadsbyggnadsnämnden är kommunens fyra naturreservat inte förhandlingsbara på den punkten.

– Bostäder är av högsta prioritet för Sollentuna kommun. Men ännu högre prioriteras kommuninvånarnas livsmiljö, och vi vet att våra naturreservat och grönområden är en viktig anledning till varför människor trivs så bra här, säger Thomas Ardenfors (M).

Kan Sollentuna bidra till bostadsförsörjningen i länet utan att nagga på reservaten?

– Vi har 3000 bostäder i detalplaner som redan har vunnit laga kraft, och till det kommer ännu fler pågående planer i Väsjön, Rotebro, Helenelund, Tureberg och Häggvik. Vi har gjort bedömningen att vi kan ta vår del av det regionala ansvaret och samtidigt bevara naturreservaten, säger Thomas Ardenfors.