De vill bygga ett fyrtorn på Shelltomten

Fyrtornet skulle fungera både som landmärke och bostadshus. Tanken är att det ska finnas en utkiksplats högst upp.
Fyrtornet skulle fungera både som landmärke och bostadshus. Tanken är att det ska finnas en utkiksplats högst upp.

Ett höghus i form av ett fyrtorn. Det vill Pepe Genetay och Stig Gauffin se byggas på den gamla Shelltomten.

– Då får vi både bostäder och ett landmärke som kan locka turister, säger Pepe Genetay.

Förslagen till vad som ska bli av den gamla Shelltomten fortsätter att strömma in. Mitt i har tidigare berättat om Per Åstradssons förslag om att bygga flera låga hus med konsthall, ett bibliotek och ett kafé.

Många som hör av sig till tidningen håller dock fast vid idén om ett Östersjöns hus. Rindöbon Tom Callen skriver i ett mejl att ett Östersjöns hus skulle betyda mycket för Vaxholm ur marknadsföringssynpunkt. Dessutom menar han att det skulle bli lättare att få EU-bidrag till ett sådant projekt.

Ett annorlunda förslag kommer från Pepe Genetay, pensionerad byggnadsingenjör som drev en egen arkitektfirma i över 20 år, och Stig Gauffin, pensionerad industridesigner.

De vill att kommunen bygger ett envåningshus på tomten. Det kan fyllas med det kommunen önskar, själva skulle de gärna se ett museum med maritim anknytning. Ur envåningshuset ska ett högt bostadshus i form av en fyr resa sig.

– Bostäder behövs, och bygger man på höjden öppnar man upp på sidorna och behåller luftigheten. Fyrtornet skulle dessutom bli ett landmärke för Vaxholm, och fungera som en utkiksplats för ortsborna, säger Pepe Genetay.

De menar att fördelen med ett högt och smalt hus är att bebyggelsen på berget bakom tomten inte skyms.

– Det är många vackra röda hus med vita knutar, bygger man på höjden håller man det synligt, säger Pepe Genetay.

På envåningshusets tak vill de se en park öppen för alla. I förslaget ingår även ett nedgrävt garage.