De vill ha schack på schemat

Erik Karlsson, 9, och Anton Olsson, 12, spelar schack på Hertig Karls skola i Rotebro.
Erik Karlsson, 9, och Anton Olsson, 12, spelar schack på Hertig Karls skola i Rotebro.
Göran klar från Sollentuna schackklubb visar hur man flyttar pjäserna på ett schackbräde. ”Hur många vet hur tornet går? Upp med en hand!”
Göran klar från Sollentuna schackklubb visar hur man flyttar pjäserna på ett schackbräde. ”Hur många vet hur tornet går? Upp med en hand!”
Göran Klar kämpar för att få in schacket på schemat i Sollentunas skolor.

Under tiden coachar han allt ifrån nybörjare till SM-deltagare i den ädla brädspelskonsten på fritids.

– Vet ni hur man ställer upp på brädet?

Som svar på frågan kastar sig barnen över lådorna med pjäser som står uppradade på långborden.

Hertig Karls skola i Rotebro har fått besök av Göran Klar från Sollentuna schackklubb som håller i en prova på-timme på fritids. Han visar på en power point hur pjäserna går.

– Tornen går rakt och löparna går snett. Men om ni flyttar pjäserna fel gör det inget, bara ni flyttar dem.

I klassrummet sitter elever från ettan till sjuan. Vissa ska ställa upp i Skol-SM i schack, vissa har ännu inte gjort sitt första drag på brädet.

– Lite fler än hälften brukar fortsätta efter den första gången, berättar Göran Klar.

Sammanlagt har Göran Klar dragit igång schackkurser efter skoltid på 5-6 skolor i Sollentuna. Men egentligen vill han ha in schacket på schemat.

– Det finns många undersökningar som visar att schackspelandet förbättrar koncentrationsförmågan. Eleverna blir också bättre på att tänka självkritiskt och stänga av det ovidkommande, säger Göran Klar.

Schack och matte hör ihop –schackbrädet är ett slags koordinatsystem, säger Göran Klar – men för den sakens skull behöver man inte bemästra liggande stolen för att bli en duktig schackspelare.

– En av Sveriges allra bästa spelare var en medelmåtta på matte, men däremot duktig i de konstnärliga ämnena, berättar Göran Klar.

Under två år undervisade han i schack i Elevens val på Vibyskolan i Norrviken.

Men efter att de intresserade eleverna gick ut blev underlaget för litet.

– Det är svårt att få skolorna att förstå nyttan med schack. I Ryssland, och flera andra länder i Europa, har de schack som skolämne.

Det är en förhoppning som han delar med Anton Olsson, 12, och Erik Karlsson, 9, på Hertig Karls skola. De har gått Görans kurser tidigare år och i helgen tävlade de i Skol-SM i schack på Engelska skolan i Bromma.

– Det är det som är grunden med schack, att tänka och att ha kul. Det var nog därför schack skapades, säger Anton och fortsätter:

– Vi kanske borde prata med Peter (skolans rektor, reds anm.) om att få 2-3 timmar och köra en liten turnering på skolan?

Under allvarlig tystnad tar Erik Karlsson ställning till Antons förslag. Sedan nickar han instämmande.