De vill rädda Folkparken

Det finns ett stort motstånd mot planerna att exploatera i gamla Folkparken.
Det finns ett stort motstånd mot planerna att exploatera i gamla Folkparken.
Ny väg, bostäder och förskola planeras i det gamla folkparksområdet. Byggnader från 1920-talet kan nu behöva rivas.

– Det är inte okej att riva Handens ”Gamla stan”, säger smeden Martin Ahlsén.

Det är Handens museum, kulturverksamheterna i parken, hembygdsgillet och bostadsrättsföreningarna som oroas över exploateringsplanerna i parken.

– Kulturellt sett är vi redan utsvultna i Haninge. Folkparken är den sista kvarvarande, gröna ­delen av gamla centrala Handen. Det är en lunga för oss och föreningslivet. Låt det vara, säger en av många personer som Lokaltidningen Mitt i träffar i parken.

Vissa som vi möter går hit för att titta på teater, några anordnar musikspelningar. En del har barn som leker i parken.

Folkets hus och flera andra av husen uppfördes på 1920- och 30-talet och området är utpekat som kulturreservat i den gällande detaljplanen. Några stenkast bort finns Handens museum, smedjan och getterna.

– Folkparkens byggnader är extremt lämpliga för kultur. Tar vi vara på de äldre byggnaderna så fortsätter de vara kulturbyggnader. I stället för att riva vårt ”Gamla stan” borde man släppa in mer kultur. Det är vad parken är avsedd för, säger smeden Martin Ahlsén, som även är ordförande i Handens museum.

Men kommunen vill bygga ut stadskärnan via parken och i en ny detaljplan följer inte kulturskyddet automatiskt med. Någon exploatör är dock inte klar. ­Bostäderna kommer att hamna intill spåren och kommunen vet ännu inte hur man ska hantera bullret och riskerna från Nynäsbanans godstrafik, som kommer att öka kraftigt när Norvikshamn i Nynäshamn står klar.

– Men parken har ett centralt läge som förhoppningsvis är perfekt för fler bostäder och ny förskola. Och Stationsvägen kan bli en genomfartsled i området. Det är möjligt att inte alla dagens byggnader blir kvar, men det ­betyder inte att vi raderar ut kulturmiljön, säger Peter Olevik Dunder (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Enligt Michael Fridebäck (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, skulle viss kultur kunna flytta till Rudan.

– Min roll är att se till att verksamheterna överlever och då är Rudan ett alternativ. Vi får inte vara rädda för förnyelse, vi bygger trots allt en stadskärna, säger Michael Fridebäck.

Men folket vi träffar tycker att kommunen är inne på fel spår.

– Parken och verksamheterna hör ihop med museet och smedjan. Och parken är den enda platsen där man kan få en uppfattning om hur Handen såg ut förr. Rivs Handens sjukhus så borde det ge tillräcklig yta för nybygge, säger Martin Ahlsén.

Planförslaget ska ut på samråd tidigast i höst.

– Jag hoppas vi kan börja bygga så fort som möjligt, säger Peter Olevik Dunder.

Fakta

En kulturpark för allmänheten

Området blev i början av 90-talet Rq-märkt i den gällande detaljplanen, vilket betyder att parken sedan dess varit allmänhetens kulturpark.

Märkningen betyder också att den ursprungliga karaktären ska bevaras. Efter Haningehemskandalen vid samma tid blev dock flera hus tomma på kulturverksamheter.

Byggnaderna i området består av Gamla Folkets hus, Bagarvillan, Gula Villan, Alpvillan och ”Funkisvillan”, flera uppförda på 1920- och 30-talen.

källor: Handens museum,

Haninge hembygdsgille