De vill ta fajten mot gängen i Farsta

Allianspolitikerna Peter Öberg (L), Lars Hultquist (KD) och Lars Jilmstad (M) och Per från Farsta lokalpolis vill öka tryggheten i Farsta.
Allianspolitikerna Peter Öberg (L), Lars Hultquist (KD) och Lars Jilmstad (M) och Per från Farsta lokalpolis vill öka tryggheten i Farsta.

Rikspolisen har tagit bort Farsta från sin svarta lista. Men lokalpolis och politiker ser tecken på att kriminella tar allt större plats i området.

Hösten 2014 dök Farsta upp i en omtalad polisrapport. Den handlade om platser där kriminella har stor påverkan på det lokala samhället. Många höjde på ögonbrynen. Öppen droghandel, utpressning och skottlossning – var det verkligen en rättvis beskrivning av Farsta?

Nu har rikspolisen släppt en ny rapport där landets 53 mest utsatta områden listas. Den här gången är Farsta inte med.

– Nu har vi tydligare kriterier för vad som är ett utsatt område. Farsta uppfyller inte alla kriterier, säger Linda Staaf, chef för polisens nationella underrättelsetjänst.

De föga åtråvärda kriterierna är bland annat: Låg socioekonomisk status, förekomst av hot och utpressning, öppen narkotikahandel och offentliga våldshandlingar. Glädjande att slippa vara med på en sådan lista kan man tycka. Men då ska man veta att syftet med listan är att bestämma vilka områden som ska få mer resurser.

Betyder det mindre av kakan till dem som inte är med på listan?

– Så kan man se det. Men framför allt betyder det att läget är bättre i Farsta än på en del andra ställen i landet, poängterar Linda Staaf.

Samtidigt finns signaler som pekar åt ett annat håll. På drygt ett år har Farsta varit platsen för brandattentat mot polisbilar, ett sprängattentat vid polisstationen – och nyligen två skottdåd varav ett med dödlig utgång.

– Vi har fortfarande kriminella grupperingar och vi ser inte att det är på väg ner. Det som också oroar är när kriminella agerar så öppet som de gör. Skotten i Farsta strand var precis vid bostadshusen, säger Susanne Wikland, lokalpolischef i Farsta.

Den kriminella gruppering som dominerar i Farsta sysslar enligt polisen främst med narkotika.

– Alla bor inte här, men Farsta är deras arena. Det förekommer även rekrytering av unga till den här gruppen vilket är oroande.

Hur ser du på att Farsta inte får del av resurserna till särskilt utsatta områden?

– Jag är ändå nöjd med resuserna. Vi har fått extra personal till Hagsätra och Rågsved. Det gör att mer av min ordinarie personal kan ägna sig åt Farsta.

Skjutningarna i januari har även fått lokala politiker att reagera. På senaste stadsdelsnämndsmötet lade M, L och KD fram en skrivelse med rubriken ”Ett otryggt Farsta”. Där propagerar de för att myndigheter, föreningar och religiösa samfund borde ”mobilisera mot våld och otrygghet”.

– Vi vill samla alla krafter för att undvika att gängbildningar får fäste här, säger Peter Öberg (L).

Lars Jilmstad (M) fyller i:

– Vi vill att människor ska vilja bo i Farsta. Därför måste vi slå vakt om stadsdelens goda rykte, säger han och efterlyser en handlingsplan från den rödgröna majoriteten.

Lars Bäck (V), ordförande i stadsdelsnämnden och Brottsförebyggande rådet tycker att utspelet är överdrivet.

– Alliansen skrämmer upp folk i onödan. Farsta är inte otryggt. Skjutningarna handlar om kriminella som har haft något otalt med varandra.

Han menar, till skillnad från Allianspartierna, att Brottsförebyggande rådet fyller sin funktion.

– Där är de goda krafterna redan samlade: Politiker, polis, stadsdel, de stora fastighetsägarna, till och med kyrkan. I övrigt har jag fullt förtroende för att polisen har koll och gör rätt prioriteringar.

Finns det inget mer samhället kan göra?

– Nej, jag ska inte ut och leka sheriff.

Polischefen Susanne Wikland har däremot en klar idé om hur Farsta kan bli tryggare.

– Stadsdelen behöver göras mer levande. Det behövs mer aktiviteter på kvällarna så att folk rör sig ute och inte lämnar området öppet för kriminella.

tel

Foto: Polisen