ANNONS

Hård debatt kring förskolan på Kungsholmen

Politikerna på Kungsholmen är oense om hur förskolan utvecklas.
Politikerna på Kungsholmen är oense om hur förskolan utvecklas.
För få pedagoger och för lite pengar säger oppositionen - mindre barngrupper och stor satsning menar majoriteten.
Politikerna på Kungsholmen har helt olika bild av hur förskolan utvecklas i stadsdelen.
ANNONS

Den som menar att förskolans utveckling går åt fel håll är Joel Laurén som sitter i Kungsholmens stadsdelsnämnd för Moderaterna. Han lyfter bland annat fram det går fler barn per pedagog på Kungsholmen än i de andra delarna av innerstan.

– Det är oacceptabelt. Kungsholmen ska inte vara sämst i innerstan. Här har vi en utveckling som går rakt emot den vi vill ha, säger Joel Laurén.

I stadsdelsnämndens verksamhetsberättelse för 2016 framgår det också att förskolepersonalen ger den egna verksamheten lägre betyg än tidigare på flera inlärningsområden, något som förklaras med att personalen blivit mer självkritisk.

– Det är en märklig förklaring. Skulle det vara fler pedagoger skulle det finnas mer tid för inlärning och det är den förklaringsmodellen som man främst borde titta på, menar Joel Laurén.

Arvid Vikman (S), ordförande i stadsdelsnämnden, medger att personalläget är en stor utmaning för förskolan på Kungsholmen.

– Det är svårt att rekrytera förskolelärare och det är klart att det påverkar kvalitén. Men det är också så att vi ökat andelen utbildade pedagoger lite så det är ändå en positiv riktning i den delen.

Arvid Vikman lyfter också fram att barngrupperna är relativt små.

– Vi har nu 14,8 barn per grupp. Staden har 16 som mål medan vi på Kungsholmen har ett mer ambitiös mål på 15 barn och det klarar vi nu.

Även när det gäller ekonomin är Moderaterna och Socialdemokraterna oense.

ANNONS

– Det vi ser är den lägsta uppräkningen för förskolan på 12 år. Vi behöver öka schablonbeloppet till förskolan och Moderaterna satsar också 26,5 miljoner kronor på förstelärare inom förskolan för att stärka pedagogiken, säger Joel Laurén.

Arvid Vikman ger en annan bild och menar att det ur ett Kungsholmsperspektiv är oärligt att tala om låg tilldelning till förskolan.

– Schablonbeloppet från kommunfullmäktige är något lägre än förra året men på Kungsholmen förstärker vi med mer pengar och mer personal. Det är den största satsningen som vi har gjort på många år, säger han.

 

Läs mer här:

Många förskolor på Kungsholmen har tillfälliga bygglov