Debatt: Inte mer miljövänligt att riva

Att riva och bygga nytt är inte automatiskt bättre för miljön än att behålla en äldre byggnad, visar studier. Det menar Sara Strandberg (V) i en insändare i debatten kring Norrbergsskolan.

Vaxholms invånare står inför en folkomröstning om Norrbergets öde.

Ska nuvarande byggnader rivas och ersättas med nya, eller ska de bevaras och delvis få nya funktioner?

Vid fullmäktiges sammanträde den 3 april hävdade Leslie Öqvist (L) att det var ”win-win för miljön” att riva och bygga nytt eftersom nya byggnader har lägre energiförbrukning än äldre.

Stor klimatpåverkan vid nybyggen

Men det är inte miljömässigt fördelaktigt att ersätta äldre byggnader med nya, eftersom klimatpåverkan från byggprocessen är mycket stor.

I rapporten ”Klimatpåverkan i Byggprocessen” från IVA och Sveriges Byggindustrier konstateras att växthusutsläppen under byggprocessen av ett flerfamiljshus är lika stora som driften av detsamma under 50 år.

Och i en utredning från Skanska i samband med en planerad rivning av ett 70-talshus i Stockholm konstateras att det skulle ta 40 år innan det nya husets förbättrade energiprestanda vägde upp de utsläpp som rivning och nybyggnation orsakat.

Norrbergsskolan är en i raden av fastigheter i Vaxholm som går en rivning till mötes med motiveringen att den är i dåligt skick och spelat ut sin roll.

Bättre för miljön att bevara

Detta är ett förlegat synsätt. Ska vi klara klimatmålen måste existerande byggnader istället ges nytt liv och nya funktioner.

I rapporten ”The Greenest Building: Quantifying the Environmental Value of Building Reuse” från bl a Skanska, konstateras att återanvändning av byggnader nästan alltid leder till miljömässiga besparingar jämfört med rivning och nybyggnation: ”This groundbreaking study concludes that building reuse almost always offers environmental savings over demolition and new construction”.

Att ur ett klimatperspektiv försvara en rivning av Lägerhöjden och Lillstugan, två omtyckta förskolor, för att bygga en ny förskola på samma plats blir svårt. Planeten står inför en klimatkatastrof om inte växthusutsläppen minskar drastiskt, och kommunen har ett stort ansvar att säkra att klimatmålen uppnås.

Sara Strandberg, gruppledare för Vänsterpartiet i Vaxholms kommunfullmäktige