Min lokala hjälte

Debatt om äldreflytt

Lyktans äldreboende.
Lyktans äldreboende.
Thomas Nilsonne (M)
Thomas Nilsonne (M)
Annica Gryhed
Annica Gryhed (S)
Under måndagskvällen debatterade Kommunfullmäktige stängningen av Lyktans äldreboende. Socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M) beklagade att äldreboendet stängde, men menar att äldrevården i Täby håller mycket hög kvalitet.

Lyktans äldreboende och dagvård ska stänga. De äldre som bor där eller som går dit för dagvården måste därmed flytta. Något som gjort flera av dem mycket oroliga.

Beskedet har upprört många, och på måndagskvällen lyftes frågan i kommunfullmäktige.

Oppositionsrådet Annica Gryhed (S) frågade hur kommunen ska garantera att äldre personer känner sig trygga i Täby i framtiden.

Socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M) svarade att stängningen av Lyktan var beklagansvärd, men att det tyvärr var nödvändigt. Enligt honom har kommunen jobbat så att flytten blivit så smärtfri och bra för de äldre som möjligt.

Thomas Nilsonne (M) poängterade att det är ytterst sällan som äldreboenden behöver stänga, och att han anser att äldreomsorgen i Täby håller mycket hög kvalitet.

– Jag kan försäkra att de som väljer äldreboenden i Täby blir väl omhändertagna, säger Thomas Nilsonne (M).