Inget beslut om höjda p-böter efter het debatt

Jan Valeskog (S)
Jan Valeskog (S) och Daniel Helldén hamnade i en het debatt.
Daniel Helldén
Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).
På gårdagens kommunfullmäktige hoppades majoriteten klubba igenom höjning av p-böter.
Men förslaget möttes av kraftig kritik från oppositionen och en het debatt följde.
– Jag sade till Daniel Helldén i går att han borde köpa aktier i privata parkeringsbolag, säger Jan Valeskog (S).

År 2017 höjdes p-böterna i Stockholm. I höstas berättade den nya grönblå majoriteten att de ville höja avgiften på felparkering ännu mer.

Men förslaget kritiserades genast av oppositionen, som menade att ytterligare höjningar bara skulle vara ett sätt få in extra pengar till staden.

– När vi höjde p-böterna 2017 var det i enighet och fullt rimligt. Eftersom innan den höjningen var det 6-7 år sedan vi höjde, säger Jan Valeskog (S).

”Mumma för parkeringsbolagen”

I höstas klubbade trafiknämnden igenom höjningarna på mellan 100-250 kronor och på måndagskvällen väntades detta klubbas även av kommunfullmäktige. Men så blev inte fallet. Kraftig kritik riktades från oppositionen och en het debatt utspelade sig. 

– Jag sade till Daniel Helldén på kommunfullmäktige i går att han borde köpa aktier i privata parkeringsbolag. De här oproportionerliga höjningarna är ju mumma för dem, säger Jan Valeskog.

Men trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tar lätt på socialdemokratens syrliga kritik.

– Förslaget handlar om att ge bättre trafikframkomlighet i stan, säger han.

Urholkad budget

Enligt Jan Valeskog handlar det nya förslaget om att finansiera en urholkad budget från de blågrönas sida.

– De vill få in pengar på bagatellartade felparkeringar. Som att man kommer fem minuter för sent eller har ställt in parkeringsskivan lite tokigt, säger Jan Valeskog och fortsätter:

– Det skulle drabba vanligt folk som gör småfel.

Trafikborgarrådet håller med om att det kan drabba vanligt folk i viss mån.

– Det drabbar de personer som gör felen, säger Daniel Helldén.

Daniel Helldén: Oseriösa argument

Under gårdagens kommunfullmäktige återremitterades ärendet och skickades tillbaka till tjänstemännen.

Planen var att de nya p-böterna skulle börja gälla 1 mars, men nu återstår det alltså att se når ärendet kommer upp igen.

– Jag är besviken, eftersom argumenten som oppositionen anför inte är seriösa, säger Daniel Helldén.

Det här höjningarna föreslog majoriteten:

Felparkeringar som är trafikfarliga/hindrande höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor, vilket är maxtaket.

Trafikstörande/hindrande uppställning höjs från 850 kronor till 1 100 kronor.

Mindre trafikstörande uppställning höjs från 750 kronor till 900 kronor.

Mitt i söker Daniel Helldén för en kommentar.

Fakta

Vad betyder de olika felparkeringarna

  • Med trafikfarliga/hindrande felparkeringar avses stannande/parkering på platser där förbud att stanna råder samt i reserverad p-plats för rörelsehindrade.
  • Med trafikstörande/hindrande felparkeringar avses stannande/parkering på platser där förbud att parkera råder.
  • Med mindre störande felparkeringar avses stannande/parkering på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att erlägga avgift.
Källa: Trafikkontoret