Debattörer dömer ut nya tunnelns säkerhet

Oförsvarligt farlig. Så beskriver tre debattörer Stadsgårdsledstunneln som ska gå under den nya Slussen.

Men Stockholms stad har ingen förståelse för kritiken.

I förra veckan toppades DN:s debattsida av rubriken ”Stockholm riskerar att få Europas farligaste biltunnel”. Undertecknare var förra justitieministern Laila Freivalds, förre professorn i riskhantering Lars Harms-Ringdahl samt stadens tidigare gatudirektör Monica Sundström.

De hävdar att projektet har trixat för att komma undan med risker som annars varit otillåtna. Den blir till exempel 420 meter lång och omfattas då inte av de regler som säger att tunnlar på 500 meter eller mer måste ha en skiljevägg mellan körriktningarna. Och de hävdar att staden borde följa Trafikverkets anvisningar och samråda med räddningstjänsten, annars uppstår oacceptabla risker.

Riskerna diskuteras i stadens egen riskanalys, som därför utmynnar i krav på åtgärder. Däribland ett säkert sprinklersystem, tätare utrymningsvägar och bättre information om höjdbegränsning vid mynningarna.

Men Lars Harms-Ringdahl underkänner ändå analysen av metodskäl. Själv har han ägnat 30 år åt riskanalyser inom patientsäkerhet och industri.

Han berättar att han blev kontaktad av personer runt nätverket Slussen Plan B för att vara med och underteckna artikeln.

– Jag kom in från sidan. En annan specialist på risk­analys tyckte att jag var duktigare. När jag såg den här dåliga riskanalysen var stora partier censurerade. Då hissas en varningsflagga.

Så vad svarar du dem som tycker att du inte har rätt kompetens i frågan?

– Jag inte är specialist på just bränder, men vet hur en bra riskanalys ser ut. Den här strider mot de flesta principer jag känner till.

Mårten Frumerie, avdelningschef på exploateringskontoret, svarar att det inte går att ha en skiljevägg samtidigt med utfarten mot Gamla stan och att tunneln redan i dag på sina ställen inte är högre än 3,8 meter.

– Och vi följer till stor del de regler som finns. Där vi gör avsteg har vi åtgärder för att kompensera det..

Att det var svårt att få ut riskanalysen berodde enligt honom på att det gick så fort att en granskning av vad som skulle omfattas av sekretess först inte hanns med.

Han tar kritiken med ro.

– Det är så många som lagt ner så mycket tankekraft på detta som är så väldigt duktiga. Jag har fullt förtroende för dem.

Fakta

Kritiken mot tunneln under Slussen

Risk för kollisioner när trafik möts i ett tunnelrör utan skiljevägg.

Risk för köbildning, kollision och dålig luft vid den t-korsning som läggs vid utfarten mot Gamla stan.

Tvåvåningsbussar och höga lastfordon hindras av att tunneln bara är fyra meter hög. Utrymningsvägarna har placerats för glest.

Räddningstjänsten fick inte vara med i planeringen.

Riskanalysen hemligstämplades och censurerades, vilket hindrade insyn.

Källa: DN Debatt 11 augusti