Delade meningar om hus i reservatet

BAGARMOSSEN På torsdag ska stadsdelsnämnden tycka till om planerna för de tolv radhusen nära Nackareservatet.

Som Lokaltidningen Mitt har berättat är miljöförvaltningen kritisk till att man exploaterar värdefull mark för så få hus. Stadsdelsförvaltningen ser dock positivt på bygget, men påpekar att kommunen måste få fram tomter för förskolor när man bygger hus som attraherar barnfamiljer.