Delar av Älvsundavägen avstängd fram till hösten

Delar av Älvsundavägen, som binder samman Norrvikenleden och Mälarvägen, kommer att vara avstängd ända fram till i höst.

Orsaken är att byggandet av Eds Allé går in i en ny etapp. Det är i samband med att det utförs arbeten med vatten och avlopp som delar av Älvsundavägen kommer att vara avstängd.

Den del som berörs är mellan Mälarvägen och Paradisvägen. Trafikanter hänvisas istället till närliggande Jupitervägen.

Avstängningen väntas gälla ända fram till i höst.