Delar av skola läggs ner – 160 elever berörs

Två profiler på Trångsundsskolan läggs ner.
160 elever berörs när två profiler på Trångsundsskolan läggs ner.
160 elever berörs när två inriktningar på Trångsundsskolan läggs ner på grund av personalbrist.
– Att det skulle bli så här kom som en blixt från klar himmel och barnen är så klart jätteledsna, säger Emma Wass, förälder till två elever på skolan.

Trångsundsskolan har sedan många år tillbaka två inriktningar med åldersblandade klasser utöver den åldershomogena verksamheten.

De två profilerna Växthuset och Regnbågen har inriktning på utomhus- respektive montessoripedagogik. I de båda profilerna går elever i årskurs F-3 i en klass, 4-6 i en och 7-9 i en klass.

Totalt går cirka 160 av Trångsundsskolans 750 elever i de två åldersblandade profilerna.

Nu har den nya ledningen på skolan, som tillträdde inför det här läsåret, beslutat att lägga ner både Växthuset och Regnbågen. I stället erbjuds eleverna plats i skolans övriga verksamhet som nu kommer att utökas från två till tre parallellklasser i varje årskurs.

– Det har varit problem att rekrytera personal eftersom det krävs ett särskilt intresse för de här profilerna. Där tror jag nu att vi får det lättare. Vi behöver också göra en omorganisation på skolan, och var därför tvungna att ta det här beslutet, säger Alexandra Panagiotidou, rektor på Trångsundsskolan.


Läs även: Sju lärarbyten sedan i höstas


I förra veckan informerades föräldrar till berörda elever att profilerna läggs ner. Flera av föräldrarna har sedan dess försökt att påverka ledningens beslut, men utan att lyckas.

– Att det skulle bli så här kom som en blixt från klar himmel och barnen är så klart jätteledsna. Visst det har varit lite strul som skolan inte har kunnat reda ut, som stor personalomsättning i vissa klasser med de lite äldre barnen. Men F-3 tycker jag har fungerat väldigt bra, så den delen borde åtminstone få vara kvar, säger Emma Wass, förälder till två elever på Växthuset.

Men att behålla delar av profilerna är inte aktuellt även om det finns klasser där det inte är problem.

– Det har spretat i de här profilerna och vi behöver en hållbar struktur. Det finns ett behov av att ha en röd tråd genom hela skolan, säger Alexandra Panagiotidou.


Läs mer: Skapaskolan ett steg närmare att byggas