Demensboenden kan få nya pengar

Rinkeby Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansöker om 600 000 kronor från äldreförvaltningen för att öka bemanningen på Rinkebys tre demensavdelningar.

Kommunfullmäktige har för perioden 2011–2013 tillfört demens­vårdsbudgeten 150 miljoner kronor för att öka kvaliteten i stadens demensboenden, och för 2012 kan stadsdelsnämnden ansöka om 200 000 kronor per avdelning från denna pott.