Dement fick rätt till boende

Sollentuna Demens och två blodsjukdomar – det är inte tillräckligt för att få särskilt boende. Det tycker Sollentuna kommun som avslog en ansökan om bistånd till särskilt boende från en kvinna med just de problemen.

Men nu slår Förvaltningsrätten fast att Sollentuna kommun gjorde fel. Kommunen hävdade att den ­dementa kvinnans behov kunde tillgodoses på annat sätt och att bistånd därför inte behövdes, men det håller inte Förvaltningsrätten med om.

Domstolen hänvisar bland annat till att kvinnan en gång glömde att stänga av kranen och orsakade översvämning i sin lägenhet.