Dement kvinna får boende

NACKA En 76-årig kvinna med Alzheimers sjukdom har fått rätt till särskilt boende i Nacka.

Kvinnan som är kraftigt dement bor i dag på ett gruppboende i Linköping men vill flytta till Nacka för att komma närmare sin familj.

Kvinnan har tidigare fått avslag på sin ansökan av Social- och äldrenämnden, men har överklagat till förvaltningsrätten som nu har gett henne rätt.

Domstolen konstaterar att det material som legat till grund för nämndens beslut har varit felaktigt.