Dement ramlade i trapp på äldreboende

BOLLMORA En äldre dement person på Björkbackens äldreboende förirrade sig via en öppen nödutgång ut i ett trapphus.

Där ramlade denne och blev liggande och ropade på hjälp. Personalen hittade senare personen, som fått sårskador.

Kommunen har utrett händelsen och nu ska nödutgångarna armas. Nödutgångarna ska egentligen vara låsta, men var det inte den här dagen.