Dementa tvingas bort

Tolv dementa ska flyttas från en avdelning på ­Siggebogården.

Anhöriga är kritiska till flytten och kräver kommunen på besked om vad som händer på boendet.

Strax före jul fick äldre, anhöriga och personal veta att vårdboendet Siggebogården ska omorganiseras och att en demensavdelning ska flyttas. Ralf Hansen, vars mamma bor på avdelningen, är väldigt kritisk till hur ledningen skött frågan.

– Jag fick mejl om ett möte men det stod inte vad det gällde. På mötet var bara fem boende representerade, de andras anhöriga hade säkert inte förstått att det var viktigt, säger han.

På mötet fick Ralf Hansen veta att flytten sker redan i början av året. Flera anhöriga har skrivit till kommunen och krävt att få veta vad som händer och varför deras närstående måste flytta. En av dem är Barbro Weismann Elvegård, vars syster bor på avdelningen. Varken Barbro eller hennes systerson kände till mötet.

– De säger att de lägger kraft på att informera men vi har inte fått någon information och personalen har inte heller fått veta. Det har skötts väldigt dåligt, säger hon.

När Barbro Weismann Elvegårds syster flyttade från Lidingö sjukhem till Siggebo fick de anhöriga besked ett år i förväg och kunde förbereda systern. Ändå försämrades hennes tillstånd drastiskt.

– Hon kände inte igen oss längre, säger Barbro Weismann Elvegård, som är orolig för vad ännu en flytt ska leda till.

Siggebogården och Högsätra boende har ett underskott på nästan 15 miljoner, som enligt Lidingö stad beror på konkurrens från privata boenden. Det är en anledning till omorganisationen.

Lillan Axelsson, områdeschef på Siggebo, säger att flytten också beror på att avdelningen är för stor.

– Enligt riktlinjerna ska max tio personer bo på en demensavdelning. Det här är ett väl genomtänkt beslut, men vi tar oron på allvar och ska involvera de anhöriga, säger hon.

Även förvaltningschef Lotta Wigen hänvisar till Socialstyrelsens riktlinjer. Hon menar att man har gjort en bedömning av när det var lämpligt att underrätta anhöriga.

– Det är viktigt att det görs vid rätt tillfälle. Jag förstår att förändringen väcker oro men vi ska hålla ett anhörigmöte där vi planerar flytten tillsammans, säger hon.

De som inte väljer nya platser får flytta till en avdelning som är mindre än den nuvarande och saknar altan. Barbro Weismann Elvegård har helt tappat förtroendet för ledningen på Siggebo och förvaltningen.

– Om man nu har planerat omorganisationen sedan länge borde vi ju ha fått veta det. Och vad händer med de dementa som inte har anhöriga som driver på, vem för deras talan? undrar hon.

Ralf Hansens mamma tvingas på kort varsel flytta till en annan avdelning. Ralf Hansen och flera andra anhöriga är mycket kritiska mot hur kommunen och Siggebogården har skött frågan.

Fakta

Flytt kan påverka dödligheten

I samband med flytt kan personer med demens få ångest och känna övergivenhet. De kan bli förvirrade och nedstämda och få fysiska problem som magbesvär och sömnsvårigheter. Flytten kan också påverka dödligheten.

Riskerna minskar om information ges tidigt, anhöriga engageras och om personen får besöka eller se bilder av det nya boendet.

Källa: Socialstyrelsen