Demokratiforum för unga snart som app i mobilen

Sara Andersson, 19, tyckte att Haningeungdomarnas röst saknades i framtidsplaneringen.

Då kläckte hon idén om en demokratiapp – som ska samla förslag på löpande band till kommunen.

I vår släpps den.

Vad göra om man är ungdom och tycker att Haninge satsar på helt fel saker?

Väldigt få går in på kommunens hemsida och lämnar medborgarförslag i alla fall, resonerade Sara Andersson.

I fjol kom Sara, som sitter i Haninge ungdomsråd, på idén om en demokratiapp som ska göra att kommunikationen mellan ungdomarna och kommunledningen blir bättre.

– Appen ska vara ett forum för ungdomar i Haninge, samla åsikter och sprida information. Nästan alla ungdomar har ju en mobiltelefon i dag, säger hon.

Nu är det klart att appen lanseras före sommaren.

En projektledare ska driva arbetet efter att upphandlingen är klar.

Appen finansieras av Allmänna arvsfonden som satsar tre miljoner kronor på tre år på ökat ungdomsinflytande i Haninge.

Rädda barnen, kommunen och ungdomsrådet finslipar nu på detaljer som de ska leverera till projektledaren.

Tanken är att ungdomarnas idéer ska slå igenom bättre.

– Appen gör att vi når betydligt fler ungdomar kring olika projekt. Hur vill de unga till exempel utveckla en kommundel, vad vill man ha för kultur och föreningsliv? säger Marie Litholm (KD), förste vice ordförande i kommunstyrelsen och ansvarig för barnrättsfrågor i Haninge.

– Vi vill också snabbt komma ut med lokala nyheter och uppdatera när något spännande händer. För de unga är det sociala medier som gäller, säger hon.

Bostadsbristen är den mest akuta frågan för Haninges unga, menar Aleksandra Milenkovic och Freja Nordqvist. Med appen hoppas de att frågan får högre prioritet.

Fakta

Rådet hjälper politikerna

Ungdomsrådet har funnits sedan 1999 och jobbar med att föra fram ungdomars frågor och röster i Haninge.

Rådet bjuder in gymnasieelever varje år för att diskutera olika frågor tillsammans med politikerna.

De så kallade ungdomsrådarna erbjuder sig också att vara mentorer till politikerna.

Källa: Haninge kommun