Demonstration mot Nya slussen

Under kommunfullmäktige på måndag ska det beslutas om exploateringsnämnden får rätt att fortsätta sitt genomförande av projekt Slussen. De planerade utgifterna för projektet uppgår nu till omkring 12 miljarder kronor. Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige ska besluta att fortsätta projektet.

Gruppen ”Slussen plan B” tycker att planerna på Nya slussen bör ses över och har därför gjort en egen utredning kring hur man skulle kunna genomföra projektet, enligt dem, på ett snabbare, bättre och billigare sätt.

På måndag kommer gruppen att vara på plats utanför Stadshuset klockan 17 för att demonstrera mot planerna. Förutom gruppen ”Slussen plan B” anordnas demonstrationen även av bland andra Hyresgästföreningen Södermalm, Café Blom och Föreningen Bevara Slussen.