ANNONS

Den branta stigen ska få ett räcke

ANNONS

Gärdet Lokaltidningen Mitt i berättade tidigare i våras om det medborgarförslag från en man på Gärdet som eftersökte ett räcke längs Troppstigen mellan Studentbacken och Smedsbacksgatan.

Anledningen till förslaget är att backen är brant och att äldre riskerar att ramla och slå sig. Framför allt under vintern då väglaget är halt.

Förslagsställaren var beredd att själv bidra med 10 000 kronor ur sin egen ficka, men det behövs inte eftersom Östermalms stadsdelsförvaltning nu öronmärker i budgeten 170 000 kronor för att räcket ska byggas någon gång under 2015.