”Vi har den här gruppen i åtanke”

Vallokal från 2002. Foto. Andreas Enbuske
Sollentuna kommun kommer att översätta information om valet till ett antal olika språk.
I Sollentuna är var tionde röstberättigad invånare utländsk medborgare.
– Det finns ett generellt intresse av att nå ett högt valdeltagande, och vi har den här gruppen i åtanke, säger valnämndens ordförande Benkt Kullgard (M).

5214 personer.

Så många Sollentunabor med utländskt medborgarskap kommer att få rösta i nästa års val till kommun- och landstingsfullmäktige, enligt en prognos från SCB.

Det innebär att en väljargrupp där valdeltagandet är lågt – och på nedåtgående – utgör 10 procent av alla röstberättigade Sollentunabor.

– Det finns ett generellt intresse av att nå ett högt valdeltagande, och vi har den här gruppen i åtanke, säger valnämndens ordförande Benkt Kullgard (M).

Hur arbetar ni med att nå ut med information till dem?

–  Exakt vad vi kommer göra är för tidigt att säga just nu, men vi kommer att gå ut med information. Den ska vara lätt att förstå, och kommer att översättas till ett antal olika språk, säger Benkt Kullgard.

Sollentuna kommuns och valnämndens gemensamma informationsplan kommer att behandlas i mars 2018.