Deras bibbla kan stänga

Ulla Engström och Ann-Marie Ivarsson, båda medlemmar i föreningen Barkarby bibliotekets vänner, vill att biblioteket i Barkarby centrum ska få leva vidare.
Ulla Engström och Ann-Marie Ivarsson, båda medlemmar i föreningen Barkarby bibliotekets vänner, vill att biblioteket i Barkarby centrum ska få leva vidare.
Barkarby bibliotek hotas av nedläggning. Kommunens tjänstemän föreslår en stängning när Herresta bibliotek öppnar i Barkarbystaden.

Nu tar föreningen Barkarby bibliotekets vänner strid för att rädda sitt bibliotek.

I kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningens budgetförslag för 2016–2017 föreslås en stängning av Barkarby bibliotek 2017. Orsaken är att ett nytt folk- och skolbibliotek öppnas i Herresta i början på nästa år. Man hoppas att det nya biblioteket ska ta över den roll som biblioteket i gamla Barkarby centrum har haft.

Det är dock ett förslag som föreningen Barkarby bibliotekets vänner inte uppskattar, och nu tar de strid för biblioteket.

– Det känns inte rättvist att vi ska förlora vårt bibliotek. Varför ska vi berövas det lilla vi har kvar i vårt centrum? säger Ann-Marie Ivarsson, ordförande i föreningen.

Hon får medhåll av föreningens sekreterare Ulla Engström.

– Biblioteket är viktigt för vår kommundel. Att Herresta får ett nytt bibliotek är jättebra för dem som bor där, men vi tappar närheten. För dem som bor i Skälby blir det extra långt.

Avståndet mellan Barkarby bibliotek och det nya biblioteket i Herresta är drygt är två kilometer, bussresan tar ungefär tio minuter. För långt, och för omständligt, menar Ann-Marie Ivarsson.

– Biblioteket tar emot barn från förskola och skola och rullstolsburna pensionärer kan lätt rulla ner dit. Om vi hänvisas till Herresta tvingas man ta en buss. Försvinner närheten blir ett besök på biblioteket inte lika naturligt för till exempel unga föräldrar, säger Ann-Marie Ivarsson.

Kultur- och fritidsdirektör Torbjörn Neiman säger att han har förståelse för att förslaget skapar besvikelse, men understryker att det är ett tjänstemannaförslag och att politikerna inte har fattat beslut än.

– Vi har krav på att presentera en budget i balans och som det är nu har vi en procents uppräkning, men ökade kostnader med 2,3 procent. Då måste vi spara in på något ställe. Vi anser att Herresta biblotek på ett bra sätt kommer att kunna ta över den roll som biblio-teket i gamla Barkarby centrum har haft, säger han.

Längre fram planeras ett nytt folk- och utbildningsbibliotek i Barkarby college med preliminär öppning 2018.

– Sammantaget planerar vi inte att dra ner på resurser på bibliotek, utan vi kommer att öka. I slutet på 2018 eller början 2019 har vi ett ännu större bibliotek med ännu bättre service, och det skulle förvåna mig om boende på Barkarby- och Skälbysidan inte ville nyttja det, säger Torbjörn Neiman.

Även Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens ordförande Mika Metso (S) poängterar att det ännu inte finns något slutgiltigt politiskt beslut om att lägga ner Barkarby bibliotek.

– Våra bibliotek är väldigt välbesökta. Det finns inget behov att skära ner, tvärtom ska vi kanske förstärka dem i och med att Barkarby växer. Det kanske visar sig att det finns ett behov av flera bibliotek i framtiden, det är sådant vi måste utreda nu.

Beslut om budgeten tas i kommunfullmäktige i början på november.