ANNONS

Deras bostad hade skyhög radonhalt

”Hade vi fått uppgifter från början så hade vi kunnat göra ett val”, säger Mikael Lindh. Nathalie Klebark, med Thea, håller med.
”Hade vi fått uppgifter från början så hade vi kunnat göra ett val”, säger Mikael Lindh. Nathalie Klebark, med Thea, håller med.
Hyresgästerna i Bro bodde i åratal i lägenheter med höga radonvärden.

Men Upplands-Brohus vägrar betala skadestånd.
ANNONS

Mikael Lindh och Nathalie Klebark har sedan 2006 bott i tre lägenheter på Bagarvägen och Målarvägen i Bro. Redan 2003 visste Upplands-Brohus att radonhalterna var för höga i de fyra hyreshusen med 95 lägenheter. Men liksom flera andra grannar uppger paret att de inte kände till det.

Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft. Nathalie Klebark berättar att bostadsbolaget gjorde flera radonmätningar i deras lägenheter.

– Efteråt hörde de inte av sig. Då antog vi att det inte var några förhöjda värden, säger hon.

Först 2011 fick de höra att det senaste mätresultatet var 830 Becquerel per kubikmeter.

Sedan två månader bor paret med sina två små barn i en annan lägenhet i bostadsbolagets bestånd i Bro. De kräver i likhet med 13 andra hyresgäster att Upplands-Brohus ger dem 30 procent i hyresnedsättning för perioden då de bott i bostäder med förhöjda radonhalter. De vill också få flyttersättning. Främst vill de att bolaget offentligt ska be om ursäkt. Tanken på radonets effekter har gett en malande oro.

– Det är inte speciellt roligt när man har små barn. Man vet ju inte hur det påverkar, säger Nathalie.

Upplands-Brohus vd Tore Olsson påstår att radonproblemet varit känt sedan det upptäcktes 2003.

– Frågan har kommit upp på den lokala hyresgästföreningens möten varje år. Då har vi haft representanter på plats, säger han.

Företaget vidtog åtgärder genom att exempelvis sätta in radonsugar men det har inte räckt till. Tore Olsson medger att det kan stämma att paret Lindh-Klebark inte fick brev om mätresultaten.

ANNONS

– Vi valde att inte skicka ut brev till enskilda hyresgäster som vi mätte hos och det kan man ha synpunkter på.

Först hösten 2011 kallade Upplands-Brohus till stormöten och informerade om problemens omfattning. Bolaget anser sig ha gjort tillräckligt och vägrar därför att betala ut skadestånd. Berörda får dock förtur i bolagets bostadskö.

Husen ska rivas och ersättas med nya på samma plats. Ett 40-tal hyresgäster har flyttat därifrån men lägenheterna fortsätter att hyras ut med korttidskontrakt. Sådana hyresgäster informeras enligt Tore Olsson om radonet.

Hittills är fyra hyresgäster, däribland paret Lindh-Klebark, intresserade av att driva kraven vidare till domstol. Hyresgästföreningens jurister kan då biträda dem.

– Vi anser att det är en allvarlig brist som berättigar till hyresnedsättning, säger handläggaren Anna-Brita Björkenwall.

Det är inte speciellt roligt när man har små barn.nathalie klebark

Fakta

Radon kan orsaka lungcancer

Radon är en gas som bildas när uran i jordskorpan sönderfaller. Marken är den vanligaste källan till radon i bostäder men det kan också komma från byggnadsmaterial och vatten.

I hyresbostäderna i Bro finns radon både i marken och i husen som är byggda i blåbetong.

Radon beräknas orsaka cirka 500 lungcancerfall i Sverige per år.

Källor: Boverket, Social­styrelsen