Deras cykelväg är full av gropar

Standarden är låg på många av parkvägarna i Farstaområdet, bland annat mellan Kvickenstorpsskolan och Starrmyran där familjen Hagelberg brukar cykla.
Standarden är låg på många av parkvägarna i Farstaområdet, bland annat mellan Kvickenstorpsskolan och Starrmyran där familjen Hagelberg brukar cykla.
Tunneln under Nynäsvägen vid Ekebergabacken med kombinationen sväng, backe och skymd sikt.
Tunneln under Nynäsvägen vid Ekebergabacken med kombinationen sväng, backe och skymd sikt.
Monika Tejmyr cyklar med tvekan bland bilarna på Pepparvägen. ”Jag brukar ganska ofta cykla på trottoaren i stället”.
Monika Tejmyr cyklar med tvekan bland bilarna på Pepparvägen. ”Jag brukar ganska ofta cykla på trottoaren i stället”.
Paul Forssell håller med om att tunneln under Nynäsvägen är trafikfarlig.
Paul Forssell håller med om att tunneln under Nynäsvägen är trafikfarlig.
De tungt trafikerade Korsningen Lingvägen-Örbyleden ligger högt på många cyklister skräcklista.
De tungt trafikerade Korsningen Lingvägen-Örbyleden ligger högt på många cyklister skräcklista.
Vid cykelövergången vid Tyresövägen i Sköndal kör mycket tung trafik.
Vid cykelövergången vid Tyresövägen i Sköndal kör mycket tung trafik.
Gropar, gupp och sprickor i asfalten, tunnlar med skymd sikt och korsningar med tung trafik.

Mitt i Söderorts läsare har tyckt till om de värsta platserna för cyklister.

Niclas Hagelberg cyklar från Farsta med barnen Nora, Ingrid och Henning, som går i skola och förskola i Gubbängen. Cyklar förresten – skumpar fram är en bättre beskrivning. På vägen förbi Kvickenstorpsskolan och bort mot Starrmyrans parklek finns knappt en slät meter.

– Hela vägen är full med sprickor, förhöjningar och håligheter i asfalten. Den är rent livsfarlig att cykla med barn, säger pappa Niclas som efterlyser en renovering av vägen.

Han var långtifrån den enda som hörde av sig när Mitt i Söderort frågade läsarna på Facebook om de värsta platserna att cykla på. Anna Jogrenius i Gubbängen har reagerat på att många cykeltunnlar mynnar i kurvor, med skymd sikt och branta backar.

Tunneln under Nynäsvägen vid Ekebergabacken är ett exempel.

– Ja, visst är den farlig. Man vet aldrig om det kommer någon i kurvan, säger Paul Forssell som cyklar där varje dag.

Farliga cykelvägar är en sak. På andra håll finns inga alls. ”Cykelvägar i Sköndal?”, skriver en läsare på Facebook, som om det vore ett skämt.

Trafikkontoret lovar visserligen dubbelriktad cykelbana på en del av Perstorpsvägen, när området runt gamla Farsta sjukhem bebyggs. Men det är bara en kort sträcka.

– När man ändå exploaterar vid Perstorpsvägen borde man fundera över att anlägga cykelbana hela vägen fram till Sköndalsskolan. I och med att det byggs nya hus kommer fler och fler att cykla där, säger cykelkonsulten och Farstabon Krister Isaksson.

Pepparvägen i Hökarängen är ett annat sorgebarn. Där anser Krister Isaksson att p-platserna på ena sidan borde få ge vika för en cykelbana.

– Så gör man på många håll i innerstan. Pepparvägen är den genaste vägen att ta sig mellan Hökarängen och Farsta, men idag är den ingen säker miljö.

Katarina Kjellberg, trafikplanerare i Stockholms stad, är medveten om situationen.

– Pepparvägen har bitvis en trång sektion. Vi har dock i dagsläget ingen klar handlingsplan för hur det skulle kunna åtgärdas, säger hon.

De farliga tunnlarna har däremot fångat trafikkontorets intresse. Passagen under Örbyleden vid Gubbängsmotet ska få en flackare lutning och bättre belysning.

Andra planer i området är ett rakare cykelstråk på Gubbängssidan av Örbyleden och en upprustning av pendlingsstråket mellan Farstaängen och Gubbängsfältet.

Vad gäller familjen Hagelbergs gropiga skolväg är det Farsta stadsdelsförvaltning som har ansvaret.

– Vi har inventerat parkvägarna och vi får en summa pengar varje år som vi delvis kan använda till detta. Men det är ett omfattande arbete. Man måste gräva fram trädrötterna som ätit sig in under asfalten, såga av dem och lägga om vägen från grunden. I år har vi prioriterat Tallkrogen och andra sidan av Hökarängen, säger Jan Ekman, parkingenjör i Farsta

Fakta

Det här är på gång i stadsdelen

Ågesta Broväg och Magelungsvägen – breddning av cykelbana och flera andra trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan Ågestabron-Farstavägen. Arbetet pågår.

Farstastråket – mellan Farstaängen och Gubbängsfältet. Breddning och upprustning på en sträcka av cirka en kilometer.

Örbyleden – en rakare och bredare cykelväg planeras utmed Gubbängsfältet. Tunneln under vägen ska göras säkrare.

Tallkrogen – upprustning och dragning av en rakare cykelväg i höjd med Tallkrogens bollplan.

Parkvägar – kontinuerlig upprustning område för område. Beroende av att Farsta stadsdelsförvaltning får pengar från stadens budget.

Övrigt – diverse cykelåtgärder i samband med nya bostadsprojekt.

Fakta

Värsta platserna – enligt Mitt i:s läsare på Facebook:

”Att cykla från Fagersjö till Hökarängen över tågspåret och Fagersjövägen är inte så kul. Trångt och otryggt!”

”Allra värst tycker jag om Pepparvägen, där behövs en cykelbana, bilister är helt galna där utan respekt för cyklister. Enda cykelvägen mellan Farsta och Hökarängen och med det nya jättedagis som byggs där så behövs verkligen en helhetsplan för cykling där.”

”Jag tycker att stadsdelarna har lyckats bra med att vid varje tunnel göra följande: brant backe i kombination med tvär kurva. Två stycken under Örbyleden (vid Nynäsvägen och mitt på Gubbängsfältet), en i Hökarängen ner mot Sköndal, en efter Kvickentorps bollplan mot Ekebergabacken och sist men inte minst, under Perstorpsvägen.”

”Sköndal saknar cykelvägar längs nästan alla stora gator. Eftersom att bilar är parkerade längs gatorna låter jag ofta barnen att cykla på trottoaren (vilket ju en inte får eller bör) för att inte behöva cykla mitt ute i bilvägen. Här finns att åtgärda!”

”Värsta platsen är övergångsstället Tyresövägen mellan Sköndal och Sköndals industriområde. Tvåfiligt och bussfil i bägge riktningar där de flesta kommer i mycket hög hastighet och trafikljusen ofta blinkar gult!”