Deras idé: Bygg innerstad vid Enköpingsvägen

Här på Enköpingsvägen vill Gustav Svärd och Harald Enoksson se tusentals nya bostäder.
Här på Enköpingsvägen vill Gustav Svärd och Harald Enoksson se tusentals nya bostäder.
Enköpingsvägens västra del.
Enköpingsvägens västra del.
Enköpingsvägens mittersta del.
Enköpingsvägens mittersta del.
Enköpingsvägens östra del.
Enköpingsvägens östra del.
Att Enköpingsvägen ska förvandlas från avgashål till en stadsgata som knyter ihop Solna och Sundbyberg, det vet vi sen gammalt. Men exakt hur det ska byggas och exploateras är ännu inte spikat.
Nu har stadsbyggnadsnätverket Yimby tagit fram ett eget förslag som de hoppas politikerna ska nappa på.

50 000 fordon trafikerar Enköpingsvägen per dygn. På sikt ska avgaser, bilar och buller vara utbytt mot bostäder, arbetsplatser och service.

Stadsbyggnadsnätverket Yimby har skissat fram ett eget förslag som de hoppas att politikerna ska nappa på.

Längs med Enköpingsvägen, som i förslaget är omdöpt till Enköpingsgatan, vill nätverket se en tät urban stadsdel med slutna kvarter.

– Det blir som i innerstan, hus i 5-7 våningar i kvartersstruktur. Då får man ett gott underlag för lokal service och kollektivtrafik. Den här typen av tät stadsmiljö är det brist på idag, säger Gustav Svärd, talesperson för Yimby Stockholm.

Inspiration från San Francisco

Istället för Enköpingsvägen ska en nyanlagd park med en framtagen Råstabäck vara stadsdelens hjärta.

En utmaning blir höjdskillnaderna i området, men där vill man hämta inspiration från bland annat San Franciscos kulliga landskap.

– Sen är det viktigt med tvärgator som kopplar ihop det hela, för att få bort barriäraffekten av vägen, fortsätter Gustav Svärd.

15000 bostäder och 30000 arbetsplatser, varav tvåtredjedelar hamnar i Sumpan och resten i Solna, räknar man med kan få plats i framtidsvisionen.

Solna tvekar om exploateringsgraden

Hur ställer sig då Solna respektive Sundbyberg till skisserna?

Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden i Solna, menar att det för Solnas del är en väldigt liten del av sträckan som kan exploateras.

– De flesta av de utvecklingsdelar som behöver knådas ligger i Sumpan. Men själva grundprincipen är att förlänga bebyggelsen hela vägen ner till Enköpingsvägen. Där har vi samma utgångspunkter, säger han.

Exploateringsgraden ställer han sig tveksam till.

– De vill tillskapa parker men har samtidigt målat på varenda grönyta de kan hitta. Det blir nog lite fler grönytor som sparas skulle jag tro, säger han.

Han tycker även att skisserna trollar lite väl mycket med verkligheten.

– Råstagaraget har de trollat bort. Ska det flyttas så sker det inte i en handvändning, säger han.

Yimby bjuds in till Sundbyberg

På andra sidan stadsgränsen är det lite positivare tongångar när stadsmiljö- och exploateringskommunalrådet Stefan Bergström (C) i Sundbyberg recenserar idéerna.

– Jag tycker att det är jättekul att de lägger ner så mycket arbete på att ta fram ett eget förslag. De har ett stort fokus på en urban välplanerad stad, säger han.

Flera av Yimbys tankar menar han glider in i stadens egna framtidsplaner.

– De vill ju precis som jag lyfta fram bäcken och skapa en fantastisk miljö runt den.

Efter årsskiftet drar Sundbybergs programsamråd om Enköpingsvägen igång. Innan dess vill Stefan Bergström träffa Yimby.

– Jag har sagt till stadsbyggnadschefen att vi bjuder in dem. De ska få presentera sitt förslag för oss. Går inte inbjudan iväg den här veckan så blir det nästa, säger han.

Fakta

Vad är Yimby?

YIMBY står för ”Yes In My BackYard”, en motreaktion på begreppet Nimby som står för ”Not In My Backyard”.
Nätverket vill att det ska byggas tät urban blandstad istället för bostadsområden.

Källa: Yimby Stockholm
Fakta

Enköpingsgatan? Du har nog ett bättre namnförslag!

Döp om vägen till Enköpingsgatan, menar Yimby.

Fast, varför ska den heta något med Enköping överhuvudtaget? Du har nog ett bättre förslag på vad framtidens stadsgata ska heta.

Mejla ditt namnförslag samt namn och telefonnummer till solna-sundbyberg@mitti.se så är du med och tävlar om biobiljetter.