Deras p-avgift chockhöjs

Ivo Forsell och Stig Löfholm tycker att Teoges chockhöjning av parkeringsavgiften i Nybykroken är orimlig. ”De utnyttjar situationen”, säger de båda.
Ivo Forsell och Stig Löfholm tycker att Teoges chockhöjning av parkeringsavgiften i Nybykroken är orimlig. ”De utnyttjar situationen”, säger de båda.
Boendeparkeringen på Nybykroken höjs med över 100 procent.

En del i Järvalyftet, menar förvaltaren.

Men de som bor i området rasar.

På Nybykroken i Rinkeby förvaltar Teoge sex bostadshus. Här finns en boendeparkering och en gästparkering. Avgiften för boendeparkering har i flera år legat på 160 kronor per månad. Men nu höjs avgiften med mer än 100 procent till 350 kronor per månad. Med andra ord; från 1 920 kronor till 4 200 kronor per år.

– En höjning med 60, 70 kronor i månaden skulle kunna vara rimlig – men inte det här. Hur motiverar man egentligen denna höjning? Det är inte så att de underhåller platsen. Dessutom är det oerhört trångt, säger Stig Löfholm som bor i området.

På Teoge anser man att hyran för parkeringsplatserna är för låg.

– Vi har varit för billiga och vår kö för att få en parkeringsplats har haft en väntetid på fem år, nu kommer vi att få mer ruljans i kön, säger Carina Hyllendahl, teknisk förvaltare på Teoge.

En annan anledning till höjningen är att Teoge planerar att bredda parkeringsplatserna och det innebär i sin tur att tio parkeringsplatser kommer att försvinna. I dagsläget hyr man ut 80 platser och efter breddningen kommer att man hyra ut 70.

– Hyreshöjningen gör vi även för att kunna finansiera breddingen. För att parkeringsplatserna ska leva upp till 2012 års standard, säger Carina Hyllendahl.

Omkring 40 hyresgäster har skrivit på och accepterar höjningen men Stig Löfholm och Ivo Forsell är några av dem som valt att inte skriva på avtalet.

– Vissa har skrivit på för att de är rädda för att förlora sina parkeringsplatser, säger Stig Löfholm.

Han berättar att det inte finns några andra parkeringsplatser i området att ställa bilarna på.

– Vi kan inte stå längs med gatorna på grund av förbud. Vi känner oss överkörda och Teoge utnyttjar situationen. De är väl medvetna om vad de gör, säger Stig Löfholm.

I dag tisdag kommer Hyresgästföreningen hålla ett möte med hyresgästerna i området för att se vad de kan göra för att påverka situationen.

Något annat som retar de boende är att det i ett utskick från Teoge, som Lokaltidningen Mitt i fått ta del av, står att hyreshöjningen är en del i Järvalyftet.

Ett påstående som möts med förakt av Ivo Forsell och Stig Löfholm, som menar att chockhöjning av hyran inte är något lyft.

De får medhåll av Magnus Andersson, projektledare för Järvalyftet.

– Jag skulle inte marknadsföra en hyreshöjning som ett Järvalyftsprojekt. Parkeringen är en viktig fråga i Järva med tanke på dess speciella struktur och regeln om att det inte gå att parkera i gatunätet. Det skiljer Järva från de andra 118 stadsdelarna i Stockholm.

Ronny Bergens, vd för Fastighetsägarna i Järva, berättar att det har pågått diskussioner om en likvärdig kostnad för parkeringarna i Järva.

– Men det är trots allt upp till fastighetsägarna att själva sätta hyror och vi kan inte styra på något sätt. Vi kan bara berätta hur marknaden ser ut. Däremot förstår jag att en mer än 100 procentig höjning ses som skrämmande, säger han.

Vi känner oss överkörda och Teoge ­utnyttjar ­situationen. Stig Löfholm, boende

Fakta

Avgiften höjs med drygt 2 000 kronor

Den nya taxan som Teoge förvaltning planerar att införa på Nybrokroken från och med den 1 maj ligger på 4 200 kronor om året.

Den nuvarande årsavgiften ligger på 1 920 kronor.

I dagsläget hyrs 80 p-platser ut, men de ska breddas och då kommer antalet uthyrningsbara platser minska till 70.

Efter breddningen kommer det att finnas 15 gästparkeringar.

Källa: Teoge