Designens hus rivs för bygge av bostäder

Designens hus vid Telefonplan ska rivas. Detta trots att den är blåklassad, vilket innebär att huset har högsta kulturstatus.

Designens hus byggdes 1969 och var en viktig del när det beslutades om att göra Telefonplan till en designstadsdel. Tanken var att platsen skulle bli ett centrum för design, men så blev det inte.

Designens hus har nämligen visat sig vara mycket svåruthyrt och har på senare tid använts mest för tillfälliga verksamheter.

2008 försökte fastighetsägaren Vasakronan locka dit fler hyresgäster genom att ge huset en svart fasad, men inte heller det gav något resultat.

Tjänstemännen vid stadsbyggnadskontoret har varit negativa till förslaget om att riva Designens hus, men förra torsdagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att godkänna rivningen av byggnaden.

Nu planerar Vasakronan att bygga 120 lägenheter samt lokaler på platsen i stället, till ett utrymme på cirka 12 000 kvadratmeter.

Christer Mellstrand (C), är ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Han ser inget problem i att byggnaden nu rivs, trots dess kulturstatus.

– Jag tycker att det är helt korrekt att man river Designens hus. Byggnader som inte fungerar och inte fyller sin funktion i ett område kan ha vilken klassning som helst, det gäller att se till att området kan leva.

Christer Mellstrand är positiv till Vasakronans planer på bostäder där.

– Det är inte bra att ha tomma fastigheter som inte kan få hyresgäster. Så enligt mig är det jättebra att man nu ska bygga bostäder där i stället.

Det är inte bra att ha tomma hus som inte kan få hyresgäster.Christer Mellstrand (C), ledamot i stads­byggnadsnämnden