”Det är bedrägeri”

Erik Andersson (M).
Erik Andersson (M).
Erik Andersson (M) riksdagsledamot och kommunpolitiker i Täby är starkt kritisk mot Apcoas agerande. Han menar att de ägnar sig åt bedrägeri

Erik Andersson har tidigare arbetat som avdelningschef på trafikkontoret i Stockholms stad. Han menar att förare är i händerna på parkeringsbolagen i allt för hög utsträckning.

– Det är parkeringsbolagen själva som avgör om deras kontrollavgifter är korrekt utfärdade, det är inte rimligt, det borde finnas en oberoende instans att överklaga till, säger han.

Han menar att Apcoas krav på påminnelseavgifter är en form av bedrägeri. Företagets förklaring om att de har rätt att ta ut avgiften genom att hänvisa till avtalslagen köper han inte.

– LKOP tillkom just för att ta bort den typen av påminnelseavgifter. Man kan inte bara bortse från den och hänvisa till gammal lagstiftning. Det är dessutom tveksamt eftersom det bara är föraren som kan ingå i ett avtal med parkeringsbolaget, säger han.

Enligt Erik Andersson är Apcoas policy tveksam juridiskt såväl som moraliskt.

– Det är en form av bedrägeri som de håller på med, de flesta människor känner inte till reglerna tillräckligt bra för att ifrågasätta dem, säger han.

Erik Andersson har motionerat om att det ska införas en parkeringsnämnd, som avgör parkeringsärenden. Som det är nu får parkeringsbolagen styra för mycket själva menar han.