Min lokala hjälte

Det blir en bågbro från Nacka till Kvarnholmen

Bygget av Kvarnholmsbron kan bli ungefär 50 miljoner billigare än beräknat – och mer skonsamt för miljön.

I onsdags blev det klart att det tyska företaget Bilfinger Berger ska bygga Kvarnholmsbron. Det blir en bågbro i stället för den bro med stödben som först planerades.

Det nu antagna förslaget minskar behovet av sprängning i Ryssbergens strandlinje.

– Det ursprungliga förslaget innebar att brostödet skulle ha hamnat på ett bergparti, som hade krävt omfattande schaktning, säger Yussuf Hassen, projektchef i Nacka kommun.

För tunneln som tar vid på Nacka- sidan föreslås en teknik som gör att man kan gå längre med en bergtunnel. För brons del har konstruktören med en bågbro lyckats placera det södra brostödet i ett bergparti med bättre förhållanden. Något som innebär en minskad risk och ett minskat pris.

Trots att det tyska företagets förslag i flera tekniska avseenden skiljer sig från ursprungsförslaget kommer bron att ha samma sträckning och snarlik gestaltning som tidigare.

För Nacka kommuns del innebär också förslaget att den ekonomiska risken minskar. Det är nämligen Bilfinger Berger som tar över kostnaderna vid eventuella fördyringar av deras förslag. Dessutom minskar riskerna generellt, eftersom man undviker det svaga bergpartiet, enligt Yussuf Hassen.

Anbudet som kom tvåa i upphandlingen var ungefär 9,5 miljoner kronor dyrare.

Kritiken som finns mot Kvarnholmsbron tycker Yussuf Hassen att Nacka kommun tagit hänsyn till i så stor utsträckning som möjligt.

– Det går inte att undvika att det blir ett ingrepp i miljön, men vi har gjort så mycket som möjligt. Det här är ett anbud som ansträngt sig för att mildra miljökonsekvenserna.