Det blir ingen friskola i Länna

Utbildningsföretaget Pysslingen har nu beslutat att inte öppna en ny skola i Länna. Förhandlingarna mellan företaget, potentiella byggpartners och Huddinge kommun har avslutats och företaget har beslutat att inte gå vidare med planerna.

Företaget uppger Huddinge kommuns skolpengsnivå, lokalbidrag och byggkostnader som huvudsakliga skäl till varför de inte kommer att öppna skola i Länna. Vidare menar Pysslingen att de inte skulle kunna driva en skola med hög kvalitet med de kostnaderna.

Mitt i Huddinge har tidigare rapporterat om friskolors svårighet att bedriva verksamhet i kommunen.

– Det finns en viss försiktighet kring lokalfrågan när det kommer till att etablera sig i Huddinge. Om det är Huge som ska bygga går det inte ihop rent ekonomiskt, säger Pysslingens utvecklingschef Christian Andersson i en tidigare artikel.