”Det blir lätt en ond cirkel”

Känsliga och ängsliga barn är de som ligger i riskzonen för att bli hemmasittare. Det anser skolöverläkaren i Lidingö stad, Josef Milerad, som även skrivit en bok om elevhälsa.

Att prata om den här typen av problematik är i dag otroligt känsligt, anser Josef Milerad.

– Det anses utpekande att säga att det oftare är känsliga och ängsliga barn som blir hemmasittare, men man måste ändå säga hur det är annars vilseleder man både skolan och föräldrarna. Det är inte så att alla barn har lika stor risk att stanna hemma, säger han.

Att vara känslig hänger ofta ihop med att man som person har väldigt höga krav på sig själv, att man är känslig för kritik och för det man upplever som motgångar.

– De här barnen har ofta högre krav på sig själva än vad omgivningen förstår och mår dåligt om de inte kan leva upp till sina egna krav. Små motgångar kan uppfattas som stora misslyckanden och det blir lätt en ond cirkel. Då kanske barnen drar sig undan och väljer att stanna hemma istället. Dessutom är kraven i skolan rätt så höga idag, säger han.

Det finns en del varningstecken som man som förälder och skolpersonal kan vara uppmärksam på.

– Barn som känner sig pressade och stressade stannar ofta hemma från skolan för kroppsliga symtom och klagar på ont i magen, illamående, att de känner sig förkylda eller har ont i huvudet. Många kroppsliga krämpor som omgivningen inte uppfattar som tecken på psykisk stress kan vara varningstecken, säger Josef Milerad.