Det byggs för nyanlända i centrum, Ekskogen och Brottby

Vallentuna kommun kommer att bygga sex paviljonger för nyanlända flyktingar. Nyheten publicerades på Vallentuna kommuns hemsida alldeles nyss.

Den 11 februari ska miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om byggena.

De paviljonger som nu byggs bedöms vara tillräckligt för att ta emot de 129 nyanlända som Vallentuna kommun är satta att ta emot.

Två av paviljongerna kommer att ligga i Brottby, tre i Ekskogen och en i Vallentuna centrum.