”Det finns en generell hotbild”

Oroligheter har uppstått bland mc-gängen längre söderut.

Polisen följer nu utvecklingen i Huddinge.

Under hösten har det återkommande rapporterats om mc-gängrelaterade oroligheter. Bland annat har det handlat om händelser i Danmark och i södra Sverige.

I Södertörnsdistriktet har det dock varit lugnt än så länge, enligt polisen.

– Vi vet att det pågår saker i södra Sverige bland mc-gängen. Men det finns ingenting som i dag tyder på att det förflyttas hit. Vi brukar få in uppgifter som signalerar att något är på gång, säger Inga-Lill Hult, chef för polisens gängsektion på Södertörn.

Polisen är oroad över att hyresprocessen i Snättringe tar så lång tid.

– Fortfarande finns en generell hotbild, det ska man vara medveten om. Det är inte bra att de är kvar, då får de mer tid på sig att etablera sig. Samtidigt måste man värna de demokratiska rättigheterna som alla har, säger Inga-Lill Hult.