Min lokala hjälte

Det finns ett stort sug bland finsktalande Botkyrkabor att få äldreomsorg på finska.

I en undersökning som kommunen har gjort vill 91 procent av de som är över 65 år med finska som modersmål ha äldreomsorgen helt eller delvis på finska.

Kommunen menar att man kommer att ta hänsyn till behoven som finns.