Min lokala hjälte

”Det finns ingen närhetsprincip”

Det är många ungdomar som vill studera på Hersby gymnasium i höst.
Det är många ungdomar som vill studera på Hersby gymnasium i höst.
De ungdomar från Lidingö som inte får någon plats på Hersby gymnasium får söka sig till andra kommuner. 200 nya elevplatser ska skapas men först hösten 2018.

För några par år sedan var debatten om Gångsätra intensiv och över 4 500 medborgare visade sitt engagemang för att få behålla Gångsätra genom en namninsamling. Men i december 2012 beslutade kommunfullmäktiges majoritet, bestående av M, FP och KD, att anta ett budgetförslag som innebar att Gångsätra lades ner. Inför terminsstarten i år har debatten om nedläggningen återigen blossat upp eftersom över 100 elever, varav många Lidingöungdomar, inte kommer in på Hersby gymnasium.

Hur ser du på det?

– Att vi inte kan bereda plats till alla elever är tråkigt, men för att upprätthålla bra kvalité på utbildningen och säkerställa att skolans resurser går till pedagogik är det viktigt att ha en skola med full beläggning. På Gångsätra har vi nu en mycket populär och bra friskola, Christinaskolan. Skolan har ett långsiktigt hyresavtal som säkerställer att verksamhetan kan drivas långsiktigt, säger Hans Barje (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Vid kommunfullmäktigemötet den 28 januari 2013 formulerade bland annat Moderaterna att ”om efterfrågan är större än antal platser, så är vi beredda att utöka antalet platser genom att till exempel bygga till nuvarande Hersby gymnasium, eller genom att återigen använda Gångsätras lokaler till gymnasieändamål.”

– Sedan 2011 söker och mottas eleverna på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i Stockholms Län. Våra Lidingöelever kan nu söka sig till gymnasieskolor utanför Lidingö, vilket är positivt och ger stor valfrihet, men det innebär även det omvända att Hersby är ett alternativ för elever utanför Lidingö. Om platserna till en skola är färre än antalet sökande tittar skolan på meritvärden för att avgöra vem som ska komma in var. Det finns därför ingen närhetsprincip.

Lidingö-ungdomar, med behörighet, tvingas nu söka sig till skolor som ligger i andra kommuner. Hur ser du på det?

– Utbildningsförvaltningen har i våras påbörjat arbetet med att se över möjligheten att skapa cirka 200 nya elevplatser på Hersby. Om och när dessa platser är klara, sker förhoppningsvis hösten 2018.