Därför stoppade C och MP rivningen

Malin Forsbrand (C). Hon och MP sköt upp rivningen med hänvisning till barnperspektivet".
Malin Forsbrand (C). Hon och MP sköt upp rivningen med hänvisning till barnperspektivet".
I går (15/3) valde centerpartiet och miljöpartiet att gå emot moderaterna och liberalerna när kommunstyrelsen skulle besluta om Norrbergsskolans rivning. Enligt C och MP är det för tidigt att riva skolan redan i april.

– Det drogs tillbaka eftersom det inte fanns majoritet för beslut, helt enkelt, säger Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare för MP och syftar på beslutspunkten ”Tilldelningsbeslut om rivningsentreprenad”.

Punkten som innehöll både förslag på vem ska sköta rivningen och datum för rivningen ströks från kommunstyrelsens dagordning på gårdagens möte i Vaxholm.

”Oansvarigt utifrån barnperspektivet”

– Vi i miljöpartiet och centerpartiet ansåg att barnen i förskolorna måste hinna flytta innan man river Norrbergsskolan. Utifrån ett barnperspektiv är det oansvarigt att riva innan.

Anne-Charlotte Eriksson säger att hon fick kännedom om beslutspunkten bara någon dryg vecka innan mötet och hon bekräftar att det då fanns ett tänkt startdatum för rivningen, 4 april.

– Sedan dess har vi varit tydliga med vad vi tycker, och vi har varit tydliga med vad vi tycker gällande barnperspektivet och rivning under en lång tid innan.

Vill fortfarande riva

Malin Forsbrand, gruppledare för centerpartiet ger sitt partis syn:

– Vi har sett att vi inte kommit tillräckligt långt i förberedelser inför flytt av de befintliga förskolorna Lillstugan och Lägerbacken.

Varför är det så så viktigt?

– Vi utgår från barnperspektivet. Vi ska se till att störa förskoleverksamheterna så lite som möjligt och säkra att barnen har en lugn och trygg miljö. Därför vill vi vänta med det beslutet. Det är små barn i dessa verksamheter.

Vacklar ni om det rätta i att riva Norrbergsskolan?

– Nej absolut inte. Vi vill riva, det är vi eniga om i majoriteten. Men vi vill göra det på ett klokt sätt.