ANNONS

Det händer med oljeföroreningarna

Oljeföroreningar på Mekonomen i Sollentuna.
Den oljeförorenade marken fraktas bort och oljan skiktas från det förorenade vattnet.
Den oljeförorenade jorden som grävts upp från Mekonomens tomt i Edsberg renas så gott det går och sedan deponeras den. Det innebär att den grävs ner i en tätad grop.
ANNONS

Efter tre veckors sanering har drygt 100 ton oljeförorenad mark fraktats bort från Mekonomens tomt i Edsberg till Sörabs återvinningscentral i Löt. En behandlingsanläggning som är specialiserad på förorenade jordar.

Kan sällan renas helt

När det kommer till just oljeförorening kan en del renas med hjälp av den så kallade Biosanmetoden som är en biologisk behandling, en slags kompostering.

– Oljeföroreningar kan brytas ner av mikroorganismer för att få ner föroreningshalten. Men det är sällan man får jorden helt rent, säger Johanna Leback, miljöchef på Sörab.

Efter reningen slutar det alltså oftast med att avfallet deponeras, vilket innebär att det grävs ner i marken. Men för att minska miljöpåverkan görs olika åtgärder för att säkra deponierna.

Vad är det för åtgärder?

– Det handlar om den underliggande barriären, bottentätning, avslutande täckning och uppsamling av lakvatten.

Hur lång tid tar det att rena/återvinna den här mängden massa? 

– Det kan jag tyvärr inte svara på, det är väldigt olika, säger Johanna Leback.