Det här händer på Lidingö under året

2014 blir året då nya Rudboda skola öppnar, planprogrammet för Centrum/Torsvik godkänns och aktivitetslekparken vid golfbanan blir klar.

Bland annat.

Under det kommande året kommer nya projekt att starta och gamla att avslutas inom Lidingö stads olika förvaltningar.

En av de stora händelserna blir att planprogrammet för Centrum/Torsvik beräknas godkännas av kommunfullmäktige i juni. Efter det ska ett flertal detaljplaner starta i området.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer även att ta fram ett kulturmiljöprogram under året, som ska fungera som underlag för beslut inom kommunen och ge information och kunskap till Lidingöborna.

Även på näringslivssidan kommer mycket fokus att ligga på utvecklingen av Centrum och Torsvik.

– Då blir det givetvis fokus på näringslivsfrågor. Centrum ska fyllas med handel, caféer och restauranger. Vi håller på att ta fram en ny näringslivsplan för Lidingö som beräknas vara klar i vår, säger näringslivschefen Cristina Erikson.

Hastighetsplanen kommer att träda i kraft på flera ställen, vilket innebär sänkta hastigheter och ökad trafiksäkerhet på flertalet bostadsgator.

Den nya aktivitetslekparken vid golfbanan ska färdigställas.

Hersby skolas nya kök och matsal ska stå klar och invigas, om än försenad, under januari månad.

Nytt på skolområdet blir annars att nya Rudboda skola öppnas vid läsårsstart i augusti. En annan nyhet är att en omorganisation ska genomföras i grundskolan.

– De skolor som haft till och med årskurs 5 kommer från och med läsåret 2014/2015 även att ha årskurs 6, säger Per-Åke Henriksson, chef för utbildningsförvaltningen.

Socialförvaltningen ska, tillsammans med utbildningsförvaltningen, arbeta mer med ungdomar som sitter hemma i stället för att gå i skolan.

Inom stöd och omsorg ska en satsning göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna påverka sin sysselsättning mer och att de som kan ska kunna komma ut i vanligt arbete.

Centrum ska fyllas med handel, caféer och restauranger.Cristina Erikson, näringslivschef.