”Det har inte funnits glykol i dricksvattnet”

Larmet om glykol i dricksvattnet på Järnvägsgatan visade sig vara felaktigt.

Förvaltaren tänker nu kräva skadestånd av analysföretaget.

I början av oktober färgades dricksvattnet grönt för Förvaltarens hyresgäster på Järnvägsgatan 23-25. Det berodde på att en värmeväxlare gått sönder. Ett grönt färgämne som används för att spåra läckan läckte in i varmvattnet.

När Förvaltaren i november tog vattenprover från dessa adresser upptäcktes glykol i dricksvattnet. Förutom de omkring 100 hyresgästerna drabbades även en förskola i huset. Alla tvingades under flera veckor hämta dricksvatten från tankar på gården.

Förvaltaren uppger att glykolet kom från de plastflaskor som användes vid provtagningen.

– Vi vet nu att det inte har funnits glykol i dricksvattnet så det är skönt, säger Anders Sundqvist, kommunikationschef.

Förvaltaren tänker kräva skadestånd av analysföretaget Eurofins.

– Både hyresgästerna och Förvaltaren har drabbats hårt av att vattenproverna var felaktiga. Det gav oss merkostnader och varumärket tog stryk. Det är ett ersättningsanspråk på hundratusentals kronor, säger Anders Sundqvist.

Att glykol upptäcktes i proverna är beklagligt, menar Thomas Kiratsopoulos, vd på analysföretaget. Enligt honom är det dock inte att helt klarlagt vad som förorsakade glykolhalterna.

– Det är säkert att dricksvattnet inte innehöll glykol. Men de glykolhalter som uppmättes var så höga att de inte bara kan ha berott på flaskorna. Någon annan kontaminering måste ha förekommit i just dessa prover. Man kan bara spekulera i vad det berodde på.

Hur ser ni på Förvaltarens ersättningskrav?

– Vi har inte fått några sådana krav. Om vi får ersättningskrav kommer vi att behandla dem.

Drabbade hyresgäster har fått 10 procents hyresnedsättning för en dryg månad.

Ersättningen från Förvaltaren är alldeles för låg, anser hyresgästen Janina Vardoni som satt med i den grupp som förhandlade med hyresvärden.

– Vårt krav var att alla skulle ersättas med en månadshyra. Men Förvaltaren drog bara av 10 procent på hyran och avslutade diskussionen.

Hon berättar att problemen pågick i två och en halv månad och att hon var så orolig att hon köpte vatten på flaska för 2 000 kronor.

– Vi håller oss till praxis i branschen. Sett till hur andra bostadsbolag ersatt sina hyresgäster i liknande fall har vi dubblat nivån, säger Anders Sundqvist.

Hyresgäster som under denna period köpt vatten kan få igen pengar av bostadsbolaget om de visar upp kvitton.